Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997р.

Даний закон є одним з головних актів, що регулюють діяльність МСВ в Україні.

Був прийнятий 21.05.1997 року, опублікований у щотижневому нормативному бюлетені  Відомості Верховної Ради України вiд 25.06.1997 - 1997 р., № 24, стаття 170. Остання редакція від 16.03.2010.

Складається з п’яти розділв, 80 статей:

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ІІІ. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

IV. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 визначає  основні терміни.

Стаття 2.Поняття місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право  та  реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у  сільську  громаду  жителів  кількох сіл,  селища,  міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових  осіб  місцевого  самоврядування  вирішувати  питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

     Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування

     Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

     народовладдя;

     законності;

     гласності;

     колегіальності;

     поєднання місцевих і державних інтересів;

     виборності;

     правової, організаційної       та      матеріально-фінансової самостійності  в  межах  повноважень,  визначених  цим  та  іншими законами;

     підзвітності та   відповідальності   перед    територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

     державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

     судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 5. Система місцевого самоврядування включає:територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської,  селищної,  міської ради;районні та  обласні  ради,  що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.

Comments