Бридж - белот - правила


 Играят четирима, седящи на кръст един срещу друг и образуващи два отбора. Броя на картите е 32. Целта на играта е да се съберат колкото може по-бързо 151 т.
 Правила на играта. Раздаващият добре разбърква картите и седящият отляво сече. По посока вдясно на всеки участник се раздават най-напред по три карти наведнъж, а след това още по две. Така всеки от играчите държи в ръцете си по пет карти.
 Седящият отдясно на раздаващия наддава пръв. Основните варианти на игра, които могат да се изберат в зависимост от силата на държаните карти, са следните:
 игра в козов цвят;
 игра "Без коз"
 игра "Всичко коз"
 Играта в козов цвят представлява най-ниската степен от наддаването. Играе се с помощта на козове, които всеки от играчите може да предложи според най-изгодния за него цвят. Силата на цветовете е - пики, купи, кари, спатия. Обявената игра в пики има предимство пред всички останали козови обяви, играта в купи - пред спатия и карите, а обявеното каро има предимство пред обявените спатии.
 При козовата игра картите имат и своя определена точкова стойност ( от най-ниската към най-високата ): 7=0, 8=0, 9=0, J=2, Q=3, K=4, 10=10, и A=11. Стойностите на тези карти, ако са обявени като козови, се променят: 7=0, 8=0, Q=3, K=4, 10=10, A=11, 9=14, J=20. В играта се включва и така наречения билот, т.е. козова двойка (Q и K). Притежава ли я някой от играчите, може след обявяването и в процес на игра да спечели за отбора си допълнителни 20 т.
 В основата на играта е правилото за задължителното отговаряне на цвета и качването. Ако играчът не притежава карта от искания цвят и взятката в момента принадлежи на противника, трябва да играе коз, т.е. да цака. Ако противникът е играл коз, той трябва да даде по-висок. В случай че няма по-висок коз, може да изиграе произволна карта.
 Без козовата игра е по-висока от играта в козов цвят. Играчът, който я предлага, смята да играе при следните условия: редът на картите от всички бои е 7=0, 8=0, 9=0, J=2, Q=3, K=4, 10=10, A=11. Белот и други анонси (вж. по-нататък) в този вид игра не важат. В процеса на игра по-високата карта печели, като и тук отговарянето на цвета е задължително.
 Играта "Всичко коз" е възможно най-високият предложен вариант. В този случай всеки цвят се счита за козов и стойността на всички карти е както при козовата игра, т.е. 7=0, 8=0, Q=3, K=4, 10=10, A=11, 9=14, J=20. В сила са обявените белоти от всички цветове, но само ако се играе цветът, от който е белотът, или ако играчът изиграе като пръв една от двойката карти, обявявайки белот.
 Ако играчът не може да предложи някой от посочените варианти на игра, обявява пас. Ако наддаването продължи, в следващия кръг пасуващият отново може да се включи в него. Обявената игра трябва да е винаги по-висока. Например първият играч обявява за коз спатия, следващият - кари, другият след него - без коз, и т.н. Ако играчът не вярва, че съперникът ще успее да изиграе обявената от него игра, може да му обяви контра, с което точковата стойност на играта се удвоява. В този случай съперниците имат право да обявят реконтра, с което точковата стойност на играта се увеличава четири пъти. Ако всички играчи след раздаването обявят пас, картите се събират и следващият вдясно от раздалия картите играч отново ги разпределя за нова игра. Ако някой обяви един от вариантите на игра, а останалите трима пасуват, никой от тях след това няма право да предложи по-висока игра и се играе тази, която е обявил последният наддаваш участник, който от своя страна също не може да участва вече в наддаването, дори и да може да обяви по-висока игра.
 След обявяване на най-високата игра, която ще се играе, раздаващият подава на всеки още по три карти и седящият вдясно от него започва играта. Стремежът е да се съберат колкото е възможно повече "ръце", повече точки от картите в отделните взятки.
 Ако се играе в коз или на всичко коз, по време на първото изиграване на картите могат да се обявят следните анонси:
 Терца - представлява три последователни по стойност карти. Тя носи на отбора 20 т. Ако и двата отбора обявят терца, важи по-високата, т.е. тази, която завършва с по-висока карта. Терца, завършваща с Асо, се нарича майорна и носи точкова стойност и за белот. Ако двата отбора имат по две или повече терци, важат терците само на отбора, у когото е най-високата.
 Петдесет - четири последователни карти, които носят на отбора 50 т. Ако и двата отбора обявят "петдесет", смятат се само на тази двойка от играчите, която има поредица, завършваща с по-висока карта. След обявата на "петдесет" губят сила всички обявени терци на противника, а собствените запазват точковата си стойност.
 Сто - пет последователни карти. В случай на обявяване и от двата отбора отново се зачитат стоте само на двойката, която има поредица, завършваща с по-висока карта. При това загубват силата си всички терци и петдесет, обявени от противника, а собствените важат.
 Сто - каре от четири карти с еднаква стойност с изключение на седмиците и осмиците.
 Сто и петдесет - обявява се от играч, който притежава четирите деветки. Те носят 150 т. Обявяването на четири деветки анулира точките на противника от карета.
 Двеста - обявява се от играч, който държи четирите валета. Те носят 200 т. Ако противниците имат някакво каре или четири деветки, не си записват точките за тях. Анонсите от карета унищожават 100 от поредни карти.
 Забранено е една и съща карта да участва в няколко анонса - например в терцата и в каре. В такъв случай може да се обяви само най-високият анонс. Това не се отнася за белотите.
 При разиграването се воюва за отделни взятки, т.е. за карти с по-висока точкова стойност в тях. Играта започва първият след раздаващия. Играчът, който е играл с най-високата карта или коз, печели взятката и открива следващия кръг.
 Важно е да се вземе и последната взятка независимо от варианта на игра, тъй като за нея се записват допълнително 10 т.
 Крайното преброяване на резултата се извършва, като двете страни съберат точките от спечелените карти, от белотите и от останалите обявени анонси, в това число и за последната взятка. Играчите, които са се задължили да играят обявения от техния отбор вариант, трябва да съберат повече точки. Ако успеят, и двете страни си записват събраните точкови стойности, като предварително ги разделят на десет и резултатът се закръглява ( ако последната цифра е над 5, закръглява се към горната граница, ако е под 5 - към долната: например 16 - записва се 2; 34 - записва се 3, и т.н. ). Ако играта е завършила наравно ( например в козовата игра без анонси 81:81 ), противниците на страната, обявила вида на играта, могат да си запишат резултата, но другият отбор има право да си запише резултата само ако победи в следващото раздаване. Ако не успее, противниците си записват и него ( козовата игра е 16 т.; при "Без коз" и "Всичко коз" - 26 т. ).
 При изчисляването на резултатите при безкозова игра сборът от точки от спечелените карти и за последната взятка се удвоява, дели се на 10 и след закръгляване към най-близкото цяло число се записва.
 Ако противниковата страна не успее да спечели нито една взятка, победителите получават премия от 9 т. за така наречения валат. В този случай победителите могат да си запишат за играта в козов цвят, ако играта е без анонси, 25 т., при "Без коз" и "Всичко коз" - 35 т. Дори когато са валат, победените имат право да си записват стойността на обявените от тях белоти, терци, петдесет и др.
 Резултатите от отделните игри се записват и се събират, докато някой от отборите достигне границата от 151 т., с което побеждава.
 Ако единият от отборите е валат, играта продължава независимо от това, че сборът от точките може да е надхвърлил 151 ( има вариант, при който играта може да приключи и в този случай - например ако победителите преминат границата от 151 т. с точките от спечелените взятки и анонси, които имат, без да ползват премията за валата ).
 Качването при игра "Без коз" зависи от предварителната уговорка между двата отбора.

 П р и м е р  н а   р а з и г р а в а н е

 Радавал е играч 4. След получаването на по пет карти обявяването е било следното: играч 1 – пас, играч 2 – спатия, играч 3 – без коз, играч 4 – всичко коз, и накрая № 1,2 и 3 – пас. След раздаването и на последните три карти играчите имат следните карти:

 № 1 – K купа, Q купа, A каро, Q каро, 10 каро, 9 каро, 8 каро, 8 спатия.

 2 – J пика, 10 пика, 8 пика, J каро, J спатия, 10 спатия, 9 спатия, 7 спатия.

 № 3 – A купа, 10 купа, 8 купа, A пика, K пика, Q пика, 7 пика, A спатия.

 4 – J купа, 9 купа, 7 купа, 9 пика, K каро, 7 каро, K спатия, Q спатия.

 Пръв изиграва карта № 1 – Q купа, и обявява белот. Заедно с това обявява терца. Играч 2 играе 8 пика и също обявява терца. Играч 3 – 10 купа, и обявява терца, играч 4 печели взятката с 9 купа. Във втория кръг пръв играе 4 – J купа, играч 1 – K купа ( в някои случаи се обявява втората част на белота, т.е. K, с думата ребелот ), № 2 играе 10 пика, № 3 – 8 купа. Третият кръг се открива отново от № 4 с Q спатия, при което той обявява белот, № 1 – 8 спатия, № 2 – 9 спатия, № 3 – A спатия. Следващият кръг се открива от играч 2 – J пика, след което той печели всички останали взятки. При изиграването на J пика 3 обявява белот.

 Краен резултат: играчите 2 и 4 побеждават, като съперниците им нямат нито една взятка. В този случай за валата победителите си записват 35 т. плюс 2 за белота – общо 37 т., които записват в графата за отделните игри. Тяхната терца не се смята – противникът е имал по–висока. Отборът на играчите 1 и 3 си записва за двете терци 2 x 20:10 за белота – общо 6 т.

                                                                                                  из.: "Игрите с карти - източник на развлечение" - Ян Рон

Comments