Гледане с карти

  32 карти

 Значение на отделните карти:

  Купи:

 7 – любов, щастие, успех, радост;

 8 – добра вест, подобряване на ситуацията, означение за близко бъдеще;

 9 – добра вест, голяма радост, годеж, кръщене;

 10 – любов, голяма радост, сватба, изгледи за щастие;

 Jпомощ, искреност, изгледи за успех, щастие, добър приятел, изпълнени желания;

 Q омъжена жена ( близка ), съпруга, невеста, жена с кестеняви коси и светли очи;

 Kсъпруг, женен мъж, баща, служебно лице, мъж с кестеняви коси и светли очи;

 Aдом, семейство, общество, промени;

 

 Кари:

 7 – път, промяна на мястото, загуба, непостоянство;

 8 – вест, прием, малък подарък, разговор;

 9 – изненада, малък път, успех, изгода, печалба на малко количество пари;

 10 – много пари, богатство, дълъг път, наследство;

 Jново място, шанс, печалба, войник, щастливо съобщение;

 Qприятелка, неомъжена влюбена жена, надежда, жена със свтли коси и светли очи;

 K приятел, неженен млад мъж, помощник, любим, влюбен, мъж със светли коси и светли очи;

 Aсъобщение, писмо, телеграма, послание, документ, договор;

 

 Спатии

 7 – илюзия, сънища, сълзи, раздяла, неприятелство;

 8 – късо време, кратък път;

 9 – промяна, кратък път

 10 – служба, съд, наказателно дело, злоба, жалба, много пари;

 Jдобра вест, добър приятел, изглед за успех, служебно съобщение;

 Q възвишена дама, вдовица, роднина, висшестояща, тъмнокоса жена със сини очи;

 Kзабележителен възвишен мъж, юрист, лекар, съветник, възрастен тъмнокос посивял мъж със сини очи;

 Aдар, наследство, пари, смърт, злоба, уплаха;

 

 Пики

 7 – промени, загуба, нещастна любов;

 8 – проблеми, болест, жал, тъга;

 9 – фалш, болест, ревност, опасност;

 10 – дълъг път, внимателност, професия, голяма къща, мъдрост;

 Jтъжна вест, болест, смърт, фалш, служител;

 Qтъща, зла, жена, която е далече, тъмнокоса жена със сини очи;

 Kтъст, възрастен мъж, служебно лице, учен;

 Aзагуба, смърт, болница, злоба, нещастие, зло.


Лицето, на което ще гледаме, разбърква тестето с карти и сече. Ако е неомъжена жена или неженен мъж, сече с лявата ръка, омъжените жени и женените мъже – с дясната. След това от тестето започваме да разполагаме картите по посочената схема:

1.      Трите карти, лежащи според схемата най-отгоре, представлява областта на главата – мисълта, желанията, грижите и т.н.

2.      Тройката карти, лежаща в средата на схемата, изобразява областта на сърцето – чувствата, най-скритите мечти и желания, слабостите.

3.      Тройката карти отляво представлява областта на бъдещето, това, което ни очаква занапред.

4.      Тройката карти отдясно изобразява миналото, онова, което вече сме изживели.

5.      Последната тройка най-отдолу е областта на онова, което определя събитията, протичащи непосредствено, без дори да знаем за това, поради което не можем да ги използваме в наша полза.

 От казаното става ясно, че тълкуването на разположените карти зависи изключително от фантазията на водещия, от това, с какво умение ще свърже той отделните значения на картите и ще ги обясни на въпросната личност.

 Като пример може да използваме следното разполагане на картите:

10 пика, J купа, 7 каро

K спатия, Q спатия, 9 каро;  J пика, 9 пика, 8 купа;  10 купа, A купа, 10 каро;

9 купа, 10 спатия, J каро;

Дешифрирането на фигурата може да звучи по следния начин:

 Мислите за загубата на добър приятел, който е трябвало да замине далече. Сърцето ви се свива от ревност към служебно лице във връзка с добра за вас вест. Бъдещето ви е надеждно, възрастен мъж с добро положение ще помогне на вас и на вашите близки да постигнете успех. Миналото ви е било щастливо, в семейството ви е имало любов и добро финансово положение. Приспособите ли се към определена ситуация, ще изпитате радост от получаването на голяма сума пари.

 Няма съмнение, че за правилното тълкуване на значението на картите са необходими дар слово”, добра памет и познания в областта на психологията.

                                                                                                 из.: "Игрите с карти - източник на развлечение" - Ян Рон

Comments