Ergonomi - Arbeidsplassvurdering

Vi utfører arbeidsplassvurdering for å redusere sykefraværet og å få eventuelle sykemeldte raskest mulig tilbake i arbeid.

Vi gjennomfører en individuell arbeidsplass vurdering av vår bedriftsfysioterapeut på din arbeidsplass og legger til rette for en ergonomisk tilnærmet optimal arbeidsplass.

Vi mottar oppdrag fra NAV og direkte fra bedrifter, offentlige og private. 

NAV kan i enkelte tilfeller yte økonomisk støtte for våre tjenester.

Fysioterapeuter er den yrkesgruppe som lengst har arbeidet med ergonomi og er således best kvalifisert til å foreta arbeidsplassanalyse på et helhetelig plan.

Bedriftsfysioterapeuten er uunnværlig i alle bedrifter og institusjoner i kraft av sin viten.

Comments