Önsöz

Bir zamanlar İbrahim adında bir adam vardı ve Ur şehrinde yaşamaktaydı. Tanrı ona gelip şehri terketmesini söyleyince Mezapotamya'da Haran'a oradan Kenan topraklarına gitti. Varlıklı bir çoban olduğundan uşakları vardı. Kenan'da Tanrı ona ve nesline bu toprakları vaad etti. İbrahim de her konuda Tanrı'ya buyruk olacağına söz verdi. Karısı Sara doksan yaşındayken İshak'ı doğurdu. İshak'ın Esav ve diğer adı İsrail olan Yakup isimli iki oğlu oldu. Yakup'un oniki oğlu oldu. Bu oniki kardeş, İbraniler olarak bilinen İsrailoğulları'nın atalarıydı. Yakup ve oniki oğlu Mısır'a gitti. Bir zaman sonra köleleştirildiler. Bundan dört asır sonra Yehova onları kurtarmaya karar verdi. İki milyon nüfuslu İbraniler Mısır'dan kalkıp Vaadedilmiş Topraklar'a hareket etti. Yolda, Yehova'nın dağı olan Sina Dağı'nda durakladılar. Burada, Yehova onlara uymaları için kurallar verdi. Çölde geçen kırk yıl sonra Kenan'a vardılar ve Musa öldü. Veliahtı Yeşu önderliğinde İbraniler, Şeria Nehri üzerinden geçip Kenan topraklarını bir kerede fethettiler. Bu topraklara yerleşen İbraniler, Kenanların tanrılarına tapmaya başladı. Buna kızan Yehova, Filistleri İbranilerin üzerine saldı. Bir zaman sonra Davut önderliğinde birleşen İbraniler Filistleri yenip bağımsız bir ulus oldular.

Her ne kadar yukarıda anlatılan hikaye tanıdık ve ilham verici olsa da bunda büyük bir sorun vardır: Bu hikaye doğru değildir. Ahit dışında, ne bu hikayedeki kişiler ne de olayların varlığıyla ilgili bir kanıt vardır.

MÖ 1800'lerde yaşadığı iddia edilen İbrahim'in hikayesinde anlatılanlar, bu dönemden çok, yazıldığı dönem olan MÖ 700'lerle daha çok alakalıdır.

Ahit yazarlarına göre Yehova ve Yahudi halkı başlangıçtan beri beraber olmuşlardır fakat gerçekte, Yehova'nın İbraniler için popüler bir tanrı olması çok sonraları gerçekleşmiştir.

Erken İsrail tarihi, politeizmin rahatlık içinde yaşanıp uygulandığı bir dönemdi. Yehova diye bir tanrı vardı fakat panteondaki tanrılardan sadece bir tanesiydi ve İbranilerin ilgisini çekmek için diğer tanrılarla yarış içindeydi.
 
Sonraki sayfa: Başlangıç