Про кафедру

Кафедра хірургії факультету післядипломної освіти ІФНМУ належить до наймолодших кафедр університету. Історія кафедри налічує лише три роки. З часу заснування Івано-Франківського державного медичного інституту у1945 році аж до 2008 року післядипломна підготовка лікарів-інтернів і навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації з хірургії здійснювалася на базі кафедри госпітальної хірургії. Однак зростання кількості інтернів та курсантів, диференціація вимог до підготовки останніх а також запровадження Болонської системи підготовки студентів створили передумови для відокремлення викладачів, які займалися цим напрямком підготовки у окрему кафедру. У березні 2007 року на підставі наказу ректора ІФНМУ про реорганізацію кафедри госпітальної хірургії була створена кафедра хірургії факультету післядипломної освіти.
 Завідувачем кафедри був призначений доктор медичних наук, професор Ткачук Олег Любомирович. З часу заснування кафедри до її колективу увійшли: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Шевчук Михайло Григорович, професор Герич Роман Петрович, Заслужений лікар України, професор Шевчук Анатолій Григорович та доцент Атаманюк Олег Юрійович. У 2008 році асистентом кафедри призначений Кіндракевич Юрій Богданович. З 2010 року на кафедрі працює доцент Скрипко Василь Дмитрович. Співробітниками кафедри є головний хірург ГУОЗ ОДА В.І.Пилипчук та головний ендоскопіст Т.М.Дзвонковський. Активними та відповідальними співробітниками кафедри є старші лаборанти та Гедзик Сергій Михайлович, Ковальчук Тетяна Михайлівна, Григорчук Микола Миколайович а також працівник кафедри Вацеба Віра Іванівна.  Викладачі кафедри – висококваліфіковані педагоги з великим досвідом практичної роботи. Співробітники кафедри є авторами навчальних посібників, численних патентів, оригінальних винаходів. На кафедрі виконуються 4 кандидатських дисертації, видаються щорічно десятки наукових праць.
У даний час на кафедрі навчаються очні аспіранти, Пюрик Маркіян Васильович, Шабат Галина Іванівна, Павляк Андрій Михайлович та заочний аспірант Федорика Роман Яремович. 
Навчальна база кафедри розміщена у хірургічних відділеннях обласної клінічної лікарні, центральної міської клінічної лікарні та першої міської клінічної лікарні. На базі обласної клінічної лікарні здійснюється підготовка курсантів передатестаційного циклу та тематичного уджосконалення а також частини інтернів-хірургів усіх трьох років навчання. На клінічних базах міських клінічних лікарень викладачі кафедри проводять очну підготовку інтернів-хірургів. З 2011 року кафедра курує лікувальну роботу у відділенні малоінвазивної хірургії рентгенендоваскулярної та кардіохірургії центральної міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська. Поєднання кількох лікувальних баз та ротація інтернів між базами протягом навчання дає змогу більш повноцінно представити увесь об’єм хірургічної патології, включаючи як хворих з первинними хірургічними захворюваннями у хірургічних відділеннях міських лікарень, так і складні для лікування та вибору хірургічної тактики ускладнення, які концентруються переважно у хірургічних відділеннях обласної клінічної лікарні.

Співробітники кафедри надають лікувально-профілактичну і консультативну допомогу населенню області. Завідувач кафедри проводить огляд хворих на клінічних базах з обговоренням та вирішенням подальшої тактики складних клінічних випадків захворювань.

Працівники кафедри щороку здійснюють до 30% усіх оперативних втручань, виконаних у базових відділеннях. Майже всі працівники кафедри мають вищу атестаційну категорію та володіють широким діапазоном сучасних оперативних втручань при різних хірургічних захворюваннях черевної порожнини та грудної клітки.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є розвиток малоінвазивних хірургічних технологій у абдомінальній хірургії, підвищення ефективності хірургічного лікування ускладнень жовчекамяної хвороби, гострого панкреатиту, пухлинних захворювань біліарної системи та підшлункової залози. Багато уваги спрямовується на розширення діапазону лапароскопічних хірургічних втручань, а також розробку та впровадження новітніх технологій у абдомінальній хірургії.

Співробітники кафедри неодноразово підвищували кваліфікацію в провідних академічних інститутах Києва, Харкова, Москви, Санкт-Петербурга. Професор О.Л.Ткачук проходив стажування в Німеччині Франції та Бельгії.

Своїми досягненнями вчені кафедри щедро діляться з колегами. Працівники кафедри очолюють Правління асоціації хірургів області, на засіданнях якої розглядаються актуальні питання хірургії. Щомісячно проводяться виїзні засідання асоціації на базі хірурічних відділень центральних районних лікарень та міста Івано-Франківська.

Викладачі кафедри широко використовують сучасні методи викладання дисциплін з використанням мульти медійних презентацій лекцій для лікарів-інтернів, курсантів передатестаційних курсів та тематичних курсів удосконалення. У навчальний процес впроваджено сучасний програмований тестовий та комп'ютерний контроль знань інтернів та курсантів.