Institut de Filosofia i Ciències Naturals

Teilhard de Chardin 

.


 

 

Presentació

Línies de recerca

Investigadors

Activitats i projectes

L’Institut de Filosofia i Ciències Naturals, un centre investigador de la Facultat de Filosofia de la URL

 

L’Institut de Filosofia i Ciències Naturals Teilhard de Chardin (IFCN) és un centre dedicat a la recerca i la divulgació filosòfica i científica a l’interior de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.

 

Els estudis de Filosofia inclouen diferents assignatures relacionades amb la Filosofia de la Naturalesa i la Filosofia de la Ciència. La reflexió sobre la metodologia de la recerca científica, la naturalesa i els límits del saber científic, els pressupòsits filosòfics de les diferents teories científiques o les grans cosmovisions, han estat temes recurrents al llarg de la història del pensament occidental. La Facultat de Filosofia compta amb investigadors doctors i llicenciats en ciències naturals que ara centren el seu interès en aquelles temàtiques més pròpiament filosòfiques.

 

D’altra banda, al voltant del Museu Geològic del Seminari de Barcelona (MGSB) s’apleguen també reputats geòlegs dedicats a l’estudi de la història de la vida per mitjà de les seves restes fòssils, científics que tenen cura i exploten l’extraordinari patrimoni geològic del Museu.

Uns i altres formen l’equip investigador de l’IFCN. Aquest centre investigador és nou pel que fa a la seva estructura i concepció, però recull una llarga i acreditada activitat investigadora que cal continuar i els resultats de la qual cal transferir a la societat usant els millors recursos possibles de divulgació científica i filosòfica. L’IFCN aspira així a convertir-se en un referent català en la recerca fronterera de la Filosofia i les Ciències Naturals.