ampa.iespons@gmail.com

L'AMPA DE L'INSTITUT PONS D'ICART HA RENOVAT ELS CÀRRECS EN DATA 21 DE MARÇ DE 2018


Ja tenim una nova Junta!Les activitats escolars que van estar subvencionades por la nostra Associació durant el curs 2016/2017 són les       següents:

 

-       Cala Montjoi (1r-2n ESO) .................................................................................... 12,00 € (per alumne)

-       Esquiada (3r-4t ESO i 1r BAT) .............................................................................. 23,00 € (per alumne)

-       Viatge fi  de curs a Madrid (4t ESO) .................................................................... 15,00 € (per alumne)

-       Intercanvi amb Dinamarca (1r BAT …………………………………………………………………. 30,00 € (per alumne)

-       Viatge fi de curs a Berlin (2n BAT) ....................................................................... 15,00 € (per alumne)

-       Sortides al teatre, a Barcelona, Valls, etc. (tots els cursos)

-       Premis:  Sant Jordi, Dia del llibre, redacció en llengües estrangeres, carnaval, etc.  (tots els cursos)

 


ES PREGA NO REALITZEU TRANSFERÈNCIES PER FER-VOS SOCIS DE L'AMPA.  

FORA DE SERVEI


Si voleu rebre les comunicacions via correu electrònic, només cal que ens envieu un correu amb els noms i cognoms del pare, mare o tutor i el nom i curs de l’alumne a la següent adreça: ampa.iespons@gmail.com


Recordar els objectius de l’AMPA: participar en el Consell Escolar del Centre, promoure la participació dels pares i servir de canalització entre ells i el centre i subvencionar algunes de les activitats que organitza el centre i amb les sortides que es programen durant el curs: Cala Montjoi, setmana a la neu, viatges de fi de curs (4t d’ESO i 2n de Batxillerat), intercanvis amb centres d’altres països, premis literaris i de matemàtiques, orles ….. 


 Comments