O almacén dos libros (Recursos)

Unha selección de recursos para o traballo dos bibliotecarios ( e o resto dos profesores) 

OUTRAS BIBLIOTECAS

As bibliotecas reponden

As bibliotecas públicas

Biblioteca Nodal de Pontevedra

Bibliotecas escolares de Galicia

Rede de Bibliotecas de Galicia (Catálogo)

Bibliotecas escolares de Navarra

NOSOLOLIBROS

A Nosa Biblioteca
BLOGS

FGSR

Artigo os blogs das bibliotecas escolares


CATÁLOGOS ON-LINE

Biblioteca de literatura juvenil

BLIX (Biblioteca de literatura infantil e xuvenil)
XESTIÓN 

BLITZ (Navarra) ¡Para todo!

La biblioteca escolar (Gloria Durbán)

Como empezar?


 

 PLAN LECTOR

Andalucía

A lectura...

Plan de fomento da lectura (MEC)

Proposta de Navarra (BLITZ)

SOL (Servicio de Orientación á lectura) 

Proxecto de lectura para centros escolares (Sol) 

 Traballar na biblioteca cós alumnos (CNICE)

Ies Francisco de los Rios 

 La biblioteca escolar, un recurso imprescindible (García Guerrero)

Direccións útiles (Gloria Durbán)

Revista de educación: Nº extraordinario 2005

 

 

 

FORMACIÓN DE USUARIOS

Baró y maña: La formación de usuarios

Baró y Maña: La formación de usuarios (educ. infantil y primaria

Nos hacemos detectives

Tunes

Biblioteca y aprendizaje autónomo (Villara Arellano, Blitz) 

Bibliografía extraida de @baraque

 

 

PLAMBE

Debates

¡¡¡ Alta en FGSR!!!!

 

 

 

RECURSOS 

Aula 21

CNICE

CREA (Andalucía)

Revista Babar

Educastur

Abareque (Revista dixital)

Al pie de la letra

BLITZ (outra vez)

Direccións útiles

 

 

 

 TICS

Tiscar 

Internet na aula

 

 

 

FOMENTO DA LECTURA 

Animalec