ARTEMASA
 

GRANDES ARTISTAS

Goya na Biblioteca Nacional

Picasso


Diccionario de arte (inglés)GRANDES TEMAS O ICONOGRAFÍAS

O mundo fantástico 

A cor e a arte( inglés)

 

 

 

GRANDES PERIODOS ARTÍSTICOS

PREHISTORIA


PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS


GRECIA


ROMA


IDADE MEDIA

    Prerrománico


    Románico

Románico en Francia

Románico en Galicia e Norde de Portugal

    Gótico


RENACEMENTOBARROCO

 

 NEOCLÁSICO

 

ROMANTICISMO

 

REALISMO

 

MODERNISMO

 

-ISMOS:

    Impresionismo

 

    Post-impresionismo 

 

    Cubismo 


    Surrealismo

Museo virtual do surrealismo

    Fauvismo

    

    Expresionismo


    Neoplasticismo


    Expresionismo abstracto


    Pop Art

MUSEOS DE ARTE 1

MUSEOS DE ARTE POR PERIODOS  HCOS

CGFA: MUSEO VIRTUAL DE PINTURA

AS GRANDES OBRAS DA PINTURA UNIVERSAL 

A CIDADE DA PINTURA

AS GRANDES OBRAS DA ARQUITECTURA


Arte e cine

Pintura


ARQUITECTURA

ARQUITECTURA ACTUAL