Departament Matemàtiques, IES LA PLANA

PROFESSORAT


Albiol Agost, Mª Carmen

Gabaldón Moya, Reyes

García Ibáñez, Juan Carlos

Gras Llopis, Carmina

Roig Safont, Carmen

Tomas Monferrer, Marian

Zabalza Ostos, Ana


Professors jubilats i actuals col·laboradors del Departament:

Beltran Castell Francesc

Gómez Ganau, Francisco

Martínez Calafat, Rafael