Activitat recent de la pàgina

Ies Calvia ha editat Gestib famílies
Ies Calvia ha adjuntat Tutorial como justificar faltas en el Gestib.pdf a Gestib famílies
Ies Calvia ha creat Gestib famílies
Ies Calvia ha suprimit l''adjunt gestib.png de Accés XESTIB
Ies Calvia ha suprimit Accés XESTIB
20 d’oct. 2017, 4:56 Ies Calvia ha editat PGA
20 d’oct. 2017, 4:55 Ies Calvia ha adjuntat PGA 2017-18.pdf a PGA
20 d’oct. 2017, 4:55 Ies Calvia ha creat PGA
20 d’oct. 2017, 4:53 Ies Calvia ha editat PGA
18 d’oct. 2017, 5:12 Ies Calvia ha editat ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 5:12 Ies Calvia ha editat Sense títol
11 d’oct. 2017, 2:54 Ies Calvia ha editat ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:54 Ies Calvia ha adjuntat calendari.jpg a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:53 Ies Calvia ha editat ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:52 Ies Calvia ha editat ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:49 Ies Calvia ha adjuntat PAPERETES PROFES.pdf a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:49 Ies Calvia ha adjuntat PAPERETES PERSONAL NO DOCENT.pdf a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:49 Ies Calvia ha adjuntat PAPERETES PARES.pdf a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:49 Ies Calvia ha adjuntat PAPERETES ALUMNES.pdf a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:49 Ies Calvia ha adjuntat Carta_informativa_consells_escolars.pdf a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:49 Ies Calvia ha adjuntat 7 Annex III Resultats centres públics.pdf a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:49 Ies Calvia ha adjuntat 6 Resum de normativa aplicable 20XX-XX (Annex V).pdf a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:48 Ies Calvia ha adjuntat 5 Relació de centres renovació curs 20117-18.pdf a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:48 Ies Calvia ha adjuntat 4 Calendari 2017-18 (Annex II).pdf a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
11 d’oct. 2017, 2:48 Ies Calvia ha adjuntat 3 Composició Consells Escolars 20XX-XX (Annex I).pdf a ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

anterior | més recent