PROGRAMA PRÉSTEC LLIBRES

ATENCIÓ NOVETATS SETEMBRE 2019

  • Els alumnes que han de tornar els llibres de préstec perquè tenien matèries pendents, ho poden fer de dimarts 03 de setembre a divendres 06 de setembre al despatx de la secretària del centre, en horari de 09.00h a 14.00h.
  • L'entrega de llibres del programa de préstec es farà els dies 09 de setembre de 16.00h a 19.00h i 10 de setembre de 16.00h a 18.00h.
  • MOLT IMPORTANT: el fet de no comparèixer a l'entrega de llibres implicarà la SORTIDA IMMEDIATA DEL PROGRAMA.


El darrer dia per tornar els llibres de préstec és el 20 de juny de 2019 de 10.00 a 11.00 hores del matí a la biblioteca del centre.

- El fet de NO tornar els llibres en el plaç corresponent suposarà la BAIXA AUTOMÀTICA del programa de préstec.

- Si l'alumne/a ha de recuperar alguna matèria pel setembre, ha de tornar els llibres que no ha d'utilitzar. Els llibres que necessiti per estudiar a l'estiu s'han de tornar al setembre. Igualment, ha de venir a avisar de les previsions pel proper curs, el darrer dia per fer-ho és el dia 20 de juny.

- Els alumnes que es volen apuntar al programa de préstec, han de passar per consergeria ha recollir un full d'adhesió al programa. Aquest s'haurà d'entregar el dia que venguin a formalitzar la matrícula. Els alumnes que es matriculin en primer lloc tenen més possibilitats d'entrar al programa de préstec.


ATENCIÓ FAMÍLIES I ALUMNES DEL PROGRAMA DE PRÉSTEC (LLIBRES DEL CENTRE)

S'HAN D'ENTREGAR ELS LLIBRES

DEL DIA 10 DE JUNY AL 20 DE JUNY

DE 10:00H A 11:00H

A LA BIBLIOTECA O DESPATX DE LA SECRETÀRIA