Documents de centre

PGA 2018-19.pdf
PAD 2018-19.pdf
PEC 2011.pdf
Projecte Lingüístic Pla Marc 2018-19.pdf
ROF IES CALVIÀ.pdf

PLA D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ DEL CENTRE

ALUMNES PLA D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ DEL CENTRE 14-15.pdf
ORIENTACIONS PER A LA REALITZACIÓ D.pdf

RESULTATS ENQUESTES ACOLLIDA 18-19

Presentació-síntesi CLAUSTRE.pdf

BERENARS EN CATALÀ

Anuari de la joventut de les Illes Balears 2018 digital-pages-121-135.pdf

PROGRAMA TEI

C14 EDUC.pdf