GRAU SUPERIOR

EN DIRECCIÓ DE CUINA

COM ACCEDIR-HI?

QUÈ APRENDRÀS

DURADA

 • Títol de batxillerat
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau superior
 • Títol de Grau Mitjà

Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats d’aprovisionament, producció i servei, complint el objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant sota les normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 • 2.000 Hores lectives en dos cursos acadèmics
 • 400 hores en Formació en Centres de Treball.
 • Possibilitat de realitzar les FCT a l'estranger mitjançant una BECA ERASMUS+

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Director d’aliments i begudes
 • Director de cuina
 • Cap de producció en cuina
 • Cap de cuina
 • Segon cap de cuina.
 • Cap d’operacions de càtering
 • Cap de partida
 • Cuiner
 • Encarregat d’economat i celler.

CONTINGUTS DEL CICLE


PRIMER CURS

 • Control d’aprovisionament de matèries primeres.....65 hores
 • Processos de preelaboració i conservació en cuina...265hores
 • Processos d’elaboració culinaria...................................265hores
 • Gestió de la qualitat i la seguretat i higiene................95 hores
 • Anglès..................................................................................90 hores
 • Formació i orientació laboral ........................................90 hores


SEGON CURS

 • Gestió de la producció culinària.......................................170 hores
 • Elaboracións de pastisseria i rebosteria en cuina.........140hores
 • Gastronomia i nutrició.......................................................55 hores
 • Gestió administrativa i comercial en restauració........70 hores
 • RRHH i direcció d’equips en restauració.......................65 hores
 • Empresa i iniciativa emprenedora..................................60 hores
 • Projecte de direcció en cuina............................................40 hores

Formació en centres de treball (FCT) ......... 400h