GRAU SUPERIOR

DIRECCIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

COM ACCEDIR-HI?

QUÈ APRENDRÀS

DURADA

 • Títol de batxillerat
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau superior
 • Títol de Grau Mitjà

Organitzar i controlar establiments d’allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant objectius dels diferents departaments, accions comercials i resultats econòmics dels establiment, prestant el servei en l’àrea d’allotjament i assegurant la satisfacció del client.

 • 2.000 Hores lectives en dos cursos acadèmics
 • 400 hores en Formació en Centres de Treball.
 • Possibilitat de realitzar part de les FCT a l'estranger mitjançant una BECA ERASMUS+

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Subdirector d’allotjaments turístics
 • Cap de recepció
 • Encarregat de reserves
 • Coordinador de qualitat
 • Governanta
 • Subgovernanta
 • Gestor d’allotjament en residencies, hospitals...
 • Gestor d’allotjament en cases rurals
 • Coordinador d’esdeveniments
 • Cap de vendes en allotjaments turístics
 • Comercial d’establiments turístics

CONTINGUTS DEL CICLE


PRIMER CURS

 • Estructura del mercat turístic...........................100 hores
 • Protocol i relacions públiques...........................110 hores
 • Màrqueting turístic..............................................150 hores
 • Recepció i reserves...............................................180 hores
 • Gestió del departament de pisos.......................110 hores
 • Anglès......................................................................130 hores
 • Formació i orientació laboral ............................90 hores


SEGON CURS

 • Direcció d’allotjaments turístics........................180 hores
 • Recursos humans en el allotjament.....................85 hores
 • Comercialització d’esdeveniments......................85 hores
 • Alemany...................................................................130 hores
 • Empresa i iniciativa emprenedora.....................60 hores
 • Projecte de gestió d’allotjament turístic...........40 hores

Formació en centres de treball (FCT) ......... 400h