GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ FINANCERA

COM ACCEDIR-HI?

QUÈ APRENDRÀS

DURADA

 • Títol de batxillerat
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau superior
 • Títol de Grau Mitjà

Organitzar i realitzar l’administració i la gestió de personal, de les operacions econòmiques, financeres i de la informació i l’assessorament a clients o usuaris, tant a l’àmbit públic com privat, segons la dimensió i l’activitat de l’empresa i l’organisme, i d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la normativa vigent.

 • 2.000 Hores lectives en dos cursos acadèmics
 • 400 hores en Formació en Centres de Treball.
 • Possibilitat de realitzar part de les FCT a l'estranger mitjançant una BECA ERASMUS+

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Administratiu d’oficina o despatx professional
 • Administratiu comercial
 • Comptable
 • Administratiu de banca i institucions financeres
 • Responsable de tresoreria
 • Responsable de mitjans de pagaments
 • Responsable de cartera
 • Responsable de valors
 • Responsable d’estrangeria
 • Administratiu de l’administració pública
 • Auxiliar d’auditoria
 • Agent comercial d’assegurances
 • Bancs i institucions financeres
 • Gestor administratius.

CONTINGUTS DEL CICLE


PRIMER CURS

 • Gestió de la documentació jurídica i empresaria.95 hores
 • Recursos humans i responsabilitat social............95 hores
 • Ofimàtica i procés de la informàtició.................. 160 hores
 • Procés integral de l’activitat comercial ..............140 hores
 • Comunicació i atenció al client..............................160 hores
 • Anglès..........................................................................130 hores
 • Formació i orientació laboral ................................ 90 hores


SEGON CURS

 • Gestió de recursos humans...................................100 hores
 • Gestió financera......................................................120 hores
 • Comptabilitat i Fiscalitat.......................................120 hores
 • Gestió logística i comercial....................................80 hores
 • Simulació empresarial...........................................140 hores
 • Projecte d’administració i finances.....................40 hores

Formació en centres de treball (FCT) ......... 400h