GM DUAL

SERVEIS I RESTAURACIÓ

COM ACCEDIR-HI?

PERFIL DE L'ALUMNE DE DUAL

DURADA

 • Complir amb els requisits d'accés a aquests cicles formatius.
 • Tenir entre 16 i 23 anys (complerts l´any de matriculació).
 • No tenir la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu objecte del contracte.
 • Complir els requisits d'empadronament.
 • Desocupats inscrits com a demandants a l'oficina d'ocupació.
 • Et resulta interessant combinar la formació reglada i el treball remunerat.
 • Vols obtenir una titulació i al mateix temps experiència laboral.
 • Has tingut experiència laboral prèvia i coneixes el sector, però no tens titulació que ho acrediti.
 • T’atreuen les possibilitats d’inserció laboral.
 • Coneixes una empresa que està interessada en tenir-te com a alumne-treballador i acordes amb ella fer la l’FP dual (Proposta d’Idoneïtat)
 • 2.000 Hores lectives en dos cursos acadèmics
 • Possibilitat de combinar Formació i Feina al mateix temps mitjançant un contracte retribuït.
 • Contacta amb nosaltres per obtenir més informació sobre la temporalització dels estudis.

SORTIDES PROFESSIONALS

MODALITAT DUAL

RETRIBUCIÓ

 • Camarero de bar-cafetería o restaurante.
 • Jefe de rango.
 • Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas.
 • Barman.
 • Ayudante de sumiller.
 • Auxiliar de servicios en medios de transporte
 • Formalitzar un acord per l’activitat formativa entre el centre educatiu l’alumne i l’empresa.
 • Formalitzar un contracte de treball per la formació i l’aprenentatge.
 • Nomenar un tutor de l’activitat laboral que tingui qualificació o experiència adequada a l’activitat laboral i formativa.
 • 60% del salari fitxat en conveni col·lectiu per un treballador que ocupi el mateix o equivalent lloc de feina durant el primer any
 • 70% durant el segon any.

CONTINGUTS DEL CICLE


PRIMER CURS

 • Anglès...... .160 hores
 • Operacions Bàsiques en restaurant..................280 hores
 • Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments..............................................................65 hores
 • Formació i orientació laboral .......................... 90 hores
 • El vi i el seu servei............................................... 100 hores
 • Operacions bàsiques en bar-cafetria .............280 hores

Formació en Centres de Treball (FCT)


SEGON CURS

 • Ofertes gastronòmiques.........................................95 hores
 • Serveis en restaurant i serveis especials............215 hores
 • Serveis en bar-cafeteria.........................................170 hores
 • Empresa i iniciativa emprenedora......................60 hores

Formació en centres de treball (FCT)

Entra a la pàgina web d'FP Dual per obtenir més informació