GM DUAL

CUINA I GASTRONOMIA

COM ACCEDIR-HI?

PERFIL DE L'ALUMNE DE DUAL

DURADA

 • Complir amb els requisits d'accés a aquests cicles formatius.
 • Tenir entre 16 i 23 anys (complerts l´any de matriculació).
 • No tenir la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu objecte del contracte.
 • Complir els requisits d'empadronament.
 • Desocupats inscrits com a demandants a l'oficina d'ocupació.
 • Et resulta interessant combinar la formació reglada i el treball remunerat.
 • Vols obtenir una titulació i al mateix temps experiència laboral.
 • Has tingut experiència laboral prèvia i coneixes el sector, però no tens titulació que ho acrediti.
 • T’atreuen les possibilitats d’inserció laboral.
 • Coneixes una empresa que està interessada en tenir-te com a alumne-treballador i acordes amb ella fer la l’FP dual (Proposta d’Idoneïtat)
 • 2.000 Hores lectives en dos cursos acadèmics
 • Possibilitat de combinar Formació i Feina al mateix temps mitjançant un contracte retribuït.
 • Contacta amb nosaltres per obtenir més informació sobre la temporalització dels estudis.

SORTIDES PROFESSIONALS

MODALITAT DUAL

RETRIBUCIÓ

 • Cuiner
 • Cap de partida
 • Empleat d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes
 • Formalitzar un acord per l’activitat formativa entre el centre educatiu l’alumne i l’empresa.
 • Formalitzar un contracte de treball per la formació i l’aprenentatge.
 • Nomenar un tutor de l’activitat laboral que tingui qualificació o experiència adequada a l’activitat laboral i formativa.
 • 60% del salari fitxat en conveni col·lectiu per un treballador que ocupi el mateix o equivalent lloc de feina durant el primer any
 • 70% durant el segon any.

CONTINGUTS DEL CICLE


PRIMER CURS

 • Preelaboració i conservació d’aliments...... .320 hores
 • Tècniques culinàries..........................................320 hores
 • Processos bàsics de pastisseria.......................230 hores
 • Formació i orientació laboral .......................... 90 hores


SEGON CURS

 • Ofertes gastronòmiques.....................................85 hores
 • Productes culinaris.............................................240 hores
 • Postres en restauració.......................................195 hores
 • Seguritat i higiene en la manipulació..............60 hores
 • Empresa i iniciativa emprenedora...................60 hores

Formació en centres de treball (FCT) ......... 400h

Entra a la pàgina web d'FP Dual per obtenir més informació