GRAU MITJÀ EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

COM ACCEDIR-HI?

QUÈ POTS APRENDRE

DURADA

 • Títol de graduat en educació secundària.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau mitjà.
 • Títol de Formació professional bàsica o PQPI

Efectuar les operacions de gestió administrativa a l’àmbit públic i privat, segons les normes d’organització interna i a la legislació vigent, de manera eficaç i amb qualitat de serveis.

 • 2.000 Hores lectives en dos cursos acadèmics
 • 400 hores en Formació en Centres de Treball.
 • Possibilitat de realitzar part de les FCT a l'estranger mitjançant una BECA ERASMUS+

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Auxiliar administratiu.
 • Ajudant d’oficines.
 • Auxiliar de documentació i arxiu.
 • Gestor de cobraments i pagaments.
 • Caixer.
 • Administratiu de banca i institucions financeres.
 • Empleat de tresoreria.
 • Empleat de mitjans de pagament.
 • Empleat de cartera.
 • Empleat d’atenció al client estranger.
 • Auxiliar administratiu de l’administració pública.
 • Empleat d’assegurances de producció.
 • Ensinistraments i reassegurances.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu de gestió i de personal.

CONTINGUTS DEL CICLE


PRIMER CURS

 • Comunicació empresarial y atenció al client..... 160 hores
 • Operacions administratives de compravenda... 120 hores
 • Empresa i administració........................................ 100 hores
 • Tractament informàtic de la informació ........... 230 hores
 • Tècnica comptable .................................................. 100 hores
 • Anglès......................................................................... 160 hores
 • Formació i orientació laboral ............................... 90 hores


SEGON CURS

 • Operacions administratives de recursos humans......150 hores
 • Tractament de la documentació comptable................ 150 hores
 • Empresa a l’aula1............................................................... 170 hores
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria............... 170 hores

Formació en centres de treball (FCT) ......... 400h