FP BÀSICA

CUINA I RESTAURACIÓ

COM ACCEDIR-HI?

QUÈ POTS APRENDRE

DURADA

 • Títol de graduat en educació secundària.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau mitjà.
 • Títol de Formació professional bàsica o PQPI

Efectuar les activitats de preelaboració, preparació, terminació/presentació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries dins l’àmbit de producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts segons les normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 • 2.000 Hores lectives en dos cursos acadèmics
 • 400 hores en Formació en Centres de Treball.
 • Possibilitat de realitzar part de les FCT a l'estranger mitjançant una BECA ERASMUS+

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Cuiner
 • Cap de partida
 • Empleat d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes

CONTINGUTS DEL CICLE


PRIMER CURS

 • Preelaboració i conservació d’aliments...... .320 hores
 • Tècniques culinàries..........................................320 hores
 • Processos bàsics de pastisseria.......................230 hores
 • Formació i orientació laboral .......................... 90 hores


SEGON CURS

 • Ofertes gastronòmiques.....................................85 hores
 • Productes culinaris.............................................240 hores
 • Postres en restauració.......................................195 hores
 • Seguritat i higiene en la manipulació..............60 hores
 • Empresa i iniciativa emprenedora...................60 hores

Formació en centres de treball (FCT) ......... 400h