FORMACIÓ PROFESSIONAL

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

ACCÉS

Alumnes que no han acabat els estudis d'Educació Secundària Obligatòria

HORES

Combina formació tècnica amb continguts disciplinars.

FPB Cuina i Restauració

GRAU MITJÀ MODALITAT PRESENCIAL

ACCÉS

4T ESO, FP Bàsica i Prova d'accés

HORES

Combina formació tècnica amb continguts disciplinars.

GRAU MITJÀ MODALITAT DUAL

ACCÉS

  • Entra per consultar el requisits

HORES

  • 2.000 Hores lectives en dos cursos acadèmics.Possibilitat de combinar Formació i Feina al mateix temps mitjançant un contracte retribuït.

GRAU SUPERIOR

ACCÉS

Batxillerat, Grau Mitjà , Prova d'accés

HORES

Combina formació tècnica amb continguts disciplinars.