Serveis en restauració

1r Curs

2n Curs

Competències professionals:

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar les activitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, així como les d’atenció al client en el àmbit de la restauració, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segon normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Àmbit professional i de treball:

Aquest professional desenvolupa la seva activitat professional, tant en grans como en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d’hoteleria, malgrat també pot treballar per conta pròpia en petits establiments de restauració. En aquesta professió se desenvolupen processos d’elaboració i servei d’aliments i begudes, como seria el sector de hoteleria i, en el seu marc, les àrees d’hoteleria i restauració (tradicional, moderna i col·lectiva).

Quines són les sortides professionals

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants són els següents:

   • Cambrer de bar-cafeteria o restaurant.
   • Cap de rang.
   • Empleat d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes.
   • Barman.
   • Ajudant de sumiller.
   • Auxiliar de serveis en mitjans de transport.

Puc continuar estudiant

  • Quan acabes el cicles de Serveis en restauració pots presentar-te a la Prova d’Accés a Cicle Superior i si és de la teva família professionals només t’examines de la part comú.
  • També pots fer el Curs Pont per accedir a un Cicle Superior.
  • Si aproves un Cicle Superior pots accedir a la Universitat.

QUAN ES FA?

  • Durada: 1000 hores lectives
  • 2 cursos acadèmics.

PRIMER CURS

  • El primer amb classes presencials de l'1 d'octubre al 30 d'abril.
  • Des del mes de maig fins al mes d’octubre es desenvoluparà el treball pràctic en les empreses.

SEGON CURS

  • El segon presencial des de l'1 de novembre fins al 30 d'abril.
  • El segon període de pràctiques és del 1 de maig al 31 d’agost.