Oferta educativa‎ > ‎Cicles Formatius‎ > ‎FP Dual‎ > ‎

Serveis en restauració


1r Curs

Operacions bàsiques en bar-cafeteria

4 h

Operacions bàsiques en restaurant

3 h

Tècniques de comunicació en restauració

1 h

Seguretat e higiene en la manipulació d’aliments

1 h

Anglès

4 h

Formació i orientació laboral

2 h


2n Curs

Serveis en bar-cafeteria

4 h

Serveis en restaurant i esdeveniments especials.

5 h

El vi i el seu servei

3 h

Ofertes gastronòmiques

2 h

Empresa e iniciativa emprenedora

1 h