Oferta educativa‎ > ‎Cicles Formatius‎ > ‎FP Bàsica‎ > ‎

Cuina i restauració


1r CURS

Hores setmanals

Comunicació i societat I. Anglès

2

Atenció al client

2

Tècniques elementals de preelaboració

6

Processos bàsics de producció culinària

6

Aprovisionament iy conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació

4

Tutoria

1

Ciències aplicades I

5

Comunicació i societat I.

4


2n CURS

Hores setmanals

Tècniques elementals de servei

6

Processos bàsics de preparació de aliments i begudes

5

Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i catering

4

Tutoria

1

Ciències aplicades II.

6

Comunicació i societat II.

6

Comunicació iy societat II. (anglès)

2

Formació en centres de treball

240