FP Bàsica

1r CURS

Hores setmanals

Comunicació i societat I. Anglès

2 h

Atenció al client

2 h

Tècniques elementals de preelaboració

6 h

Processos bàsics de producció culinària.

6 h

Aprovisionament iy conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació

4 h

Tutoria

1 h

Ciències aplicades I.

5 h

Comunicació iy societat I.

4 h


2n CURS

Hores setmanals

Tècniques elementals del servei

6 h

Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.

5 h

Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i catering.

4 h

Tutoria

1 h

Ciències aplicades II.

6 h

Comunicació i societat II.

6 h

Comunicació i societat II. (anglès)

2 h

Formació en centres de treball

240 h

Subpàgines (1): Cuina i restauració