Convocatòria de les proves d'accés a CFGM

Convocatòria de les proves d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà 2019

L'IES Calvià és un dels centres seleccionats per fer les proves d'accés a CFGM de 2019.

Quin és el període d’inscripció?

El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és del 6 al 18 de març de 2019, ambdós inclosos.

On he de presentar la inscripció?

Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

Quins documents he de presentar al centre educatiu per a la inscripció?

Al següent enllaç proves d'accés cicles formatius de grau mitjà trobareu tota la informació de la documentació que s'ha d'aportar, preu de les taxes, descarrega de la sol·licitud, etc.

El calendari de la prova d’accés a grau mitjà és el següent:

Matrícula: del 6 al 18 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març.

– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 26 i 27 de març, ambdós inclosos.

– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 2 d’abril.

Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 6 i 7 de maig.

– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 21 de maig.