Gestió d'allotjaments turístics

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i controlar establiments d'allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant objectius dels diferents departaments, accions comercials i els resultats econòmics de l'establiment, prestant el servei en l'àrea d'allotjament i assegurant la satisfacció del client.

Àmbit professional i de treball:

Aquest professional exerceix la seva activitat habitualment en el sector turístic, especialment en el subsector dels allotjaments turístics tant hotelers com extrahotelers,

incloent també alguns tipus afins com les residències sanitàries, hospitalàries, d'estudiants, entre altres, sigui quina sigui la seva modalitat.

Exerceixen la seva activitat en tasques de gestió, direcció i supervisió en àrees

funcionals de recepció, reserves, pisos i esdeveniments.

Sortides professionals:

Subdirector d'allotjaments d'establiments turístics.

Cap de recepció.

Encarregat de reserves.

Cap de reserves.

Coordinador de qualitat.

Governanta o encarregada general del servei de pisos i neteja.

Subgovernanta o encarregada de secció del servei de pisos i neteja.

Gestor d'allotjament en residències, hospitals i similars.

Gestor d'allotjament en cases rurals.

Coordinador d'esdeveniments.

Cap de vendes en establiments d'allotjaments turístics.

Comercial d'esdeveniments d'allotjaments turístics Subdirector de l'àrea d'allotjament.