Administració i finances

1r Curs

2º Curs

QUÈ POTS APRENDRE SI CURSES EL CICLE FORMATIU D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES?

Organitzar i realitzar l’administració i la gestió de personal, de les operacions econòmiques, financeres i de la informació i l’assessorament a clients o usuaris, tant a l’àmbit públic com privat, segons la dimensió i l’activitat de l’empresa i l’organisme, i d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la normativa vigent.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL:

Aquest professional exerceix la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d'activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal d'aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l'arxiu i les comunicacions de l'empresa.

SORTIDES PROFESSIONALS

Administratiu d’oficina o despatx professional

Administratiu comercial

Comptable

Administratiu de banca i institucions financeres

Responsable de tresoreria

Responsable de mitjans de pagaments

Responsable de cartera

Responsable de valors

Responsable d’estrangeria

Administratiu de l’administració pública

Auxiliar d’auditoria

Agent comercial d’assegurances

Bancs i institucions financeres

Gestor administratius.