Oferta educativa‎ > ‎Cicles Formatius‎ > ‎CFGS‎ > ‎

Administració i finances


1r Curs

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

3 h

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

3 h

Ofimàtica i procés de la informació

8 h

Procés integral de l’activitat comercial.

4 h

Comunicació i atenció al client

5 h

Anglès

4 h

Formació i orientació laboral

3 h

2º Curs

Gestió de recursos humans

5 h

Gestió financera

6 h

Comptabilitat i fiscalitat

6 h

Gestió logística i comercial

4 h

Simulació empresarial

9 h

Tutoria

1 h

Formació en centres de treball (3r trimestre) + projecte

440 h