Gestió administrativa

CALENDARI EXAMEN DE JUNY PER ALS ALUMNES DE 2n AMB MATÈRIES PENDENTS

Documentació comptable dijous 11 de juny de 2015 a les 8:00h

Comunicació i atenció al client divendres 12 de juny de 2015 a les 8:00h

>1r Curs

2n Curs

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Auxiliar administratiu.
  • Ajudant d’oficines.
  • Auxiliar de documentació i arxiu.
  • Gestor de cobraments i pagaments.
  • Caixer.
  • Administratiu de banca i institucions financeres.
  • Empleat de tresoreria.
  • Empleat de mitjans de pagament.
  • Empleat de cartera.
  • Empleat d’atenció al client estranger.
  • Auxiliar administratiu de l’administració pública.
  • Empleat d’assegurances de producció.
  • Ensinistraments i reassegurances.
  • Administratiu comercial.

QUAN ES FA?

  • Durada: 2000 hores.
  • 2 cursos acadèmics.
  • El primer amb classes presencials de setembre a juny.
  • El segon presencial de setembre fins a març i l’FCT que es farà d’ abril fins a juny.

QUÈ POTS APRENDRE?

  • Efectuar les operacions de gestió administrativa a l’àmbit públic i privat, segons les normes d’organització interna i a la legislació vigent, de manera eficaç i amb qualitat de serveis.