Oferta educativa‎ > ‎

Batxillerat

1r de  Batxillerat

MATÈRIES COMUNES DE BATXILLERAT (hores setmanals)

Filosofia

3 h

Anglès I

3 h

Llengua Castellana I

2,5 h

Educació Física

2 h

Llengua Catalana I

2,5 h

Tutoria

1 h

MATÈRIES TRONCALS (4h/setm per matèria , triar una opció)

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ARTS


Mates I

Física i química

BiologiaHistòria del món contemporani

Mates CS I o Llatí

Economia o Grec


Història del món contemporani

Fonaments Artístics

Cultura audiovisual


ESPECÍFIQUES (3h/setm per matèria – se n'han de triar 2)

Dibuix Tècnic Tecnologia Industrial Dibuix artístic Alemany

TIC Cultura Científica Literatura Universal Llenguatge i pràctica musical


2n de  Batxillerat


MATÈRIES COMUNES DE BATXILLERAT (hores setmanals)

X Història d'Espanya

3 h

X Anglès II

3 h

X Llengua Castellana i literatura II

3 h

X Història de la filosofia

3 h

X Llengua Catalana i literatura II

3 h

X Tutoria

1 h

MATÈRIES TRONCALS (4h/setm per matèria)

CIÈNCIES

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Matemàtiques II

Biologia (*) o Física

Química o Dibuix Tècnic II (*)

Matemàtiques CS II (*) o Llatí II (*)

Economia (*) o Història de l'Art

Geografia o Grec II (*)

ESPECÍFIQUES (4h/setm per matèria)

EN CURSARÀS 1, PERÒ N'HAS DE SENYALAR 3, PER ORDRE DE PREFERÈNCIA

Ciències de la terra i medi ambient Tecnologia Industrial II (*) Alemany (*)

Dibuix artístic (*) Psicologia Fonaments d'administració i gestió


(*) Requereix haver-la fet a 1r batxillerat


Comments