Reutilització de llibres

Post date: Jun 22, 2016 10:38:49 AM

PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES TEXT 2016

Fitxa de reutilització

Projecte de reutilització 2n d'ESO

Benvolguts pare, mares i tutors,

El nostre programa de reutilització de llibres de text (PRLT) proposa combinar l’educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb l’estalvi econòmic de les famílies. El sistema és molt senzill:

 1. A partir del 23 de juny ens poden dur els llibres de text que ja no considerin necessaris.
 2. Dins de cada llibre cal que posin una nota amb el nom i curs de l’alumne/a que posa els llibres a la venda (poden trobar un model a la web del centre i a consergeria).
 3. No s’acceptaran llibres escrits, cal que els esborrin bé.
 4. Es revisaran els llibres i depenent del seu estat posarem un preu a cadascun.
 5. Els dies de matriculació al centre muntarem el mercadet i vostès podran comprar els llibres a bon preu. Els dies prevists seran: del 27 de juny al 8 de juliol, de 09,00 a 12,00 hores. També del 5 al 9 de setembre de 09,00 a 12,00 hores.
 6. Si els seus llibres es venen, li farem arribar els doblers (si no volen els diners es considerarà una donació al fons de llibres i a la biblioteca del centre).

Recordin que:

 • El centre afegirà 1 euro al preu final per seguir amb el fons de llibres i iniciar un servei de préstec.
 • Els llibres no venuts es posaran a la venda al següent mercat si encara estan vigents.

COL.LABOREU, ENTRE TOTS FAREM UN CENTRE MILLOR !!!

PROGRAMA REUTILITZACIÓN LIBROS TEXTO 2016

Queridos padres, madres y tutores,

Nuestro programa de reutilización de libros de texto (PRLT) propone combinar la educación en valores de caràcter social, solidario y ecoambiental con el ahorro económico de las famílias. El sistema es muy fácil :

 1. A partir del 23 de junio pueden ustedes traer los libros de texto que ya no consideren necesarios.
 2. Dentro de cada libro deben poner una nota con el nombre y el curso del alumno/a que pone los libros a la venta (pueden encontrar un modelo en la web del centro y en conserjería).
 3. No se aceptarán libros escritos, así que deben borrarlos bien.
 4. Se revisarán los libros y en función de su estado, les pondremos un precio.
 5. Los días de matricula en el centro montaremos el mercadillo, y ustedes podrán comprar los libros a buen precio. Los días previstos seran: del 28 de junio al 8 de julio, de 9,00 a 12,00 horas. También del 5 al 9 de septiembre de 09,00 a 12,00 horas.
 6. Si sus libros se venden, les avisaremos para que puedan recoger el dinero (o si lo desean pueden donarlo al fondo de libros i a la biblioteca del centro).

Recuerden que:

 • El centro añadirá 1 euros al precio final de cada libro para poder crear un fondo de libros y poner en marcha un servicio de préstamo.
 • Los libros que no se vendan se pondrán a la venta en el siguiente mercado si todavía están en vigor

COLABOREN, ENTRE TODOS HAREMOS UN CENTRO MEJOR!!!!