REUNIONS PARES ESO

Post date: Sep 18, 2014 8:12:32 AM

L’equip directiu de l’IES Calvià convoca als pares i mares o tutors d’alumnes a la primera sessió informativa del curs, que tindrà lloc el dimecres 24 de setembre. Es tractaran temes d’especial rellevància per al desenvolupament de les classes.

L’horari de les sessions serà el següent:

    • 1r d’ESO: ---, a les 17’00h. Sala d’actes.
    • 2n d’ESO: ---, a les 18’00h. Sala d’actes.
    • 3r d’ESO: ---, a les 19’00h. Sala d’actes.
    • 4t d’ESO: ---, a les 20’00h. Sala d’actes.

És important la vostra assistència degut a la transcendència dels temes a tractar.

L’equip directiu.