Resultats proves IAQSE 2017 - Resultados pruebas IAQSE 2017

Post date: Jun 30, 2017 10:06:50 AM

L'IES Calvià obté resultats per damunt de la mitjana tant en centres públics com en públics, privats i concertats EN TOTES les competencies avaluades a 2n ESO aquest curs (proves IAQSE maig 2017).

El IES Calvià obtiene resultados por encima de la media, tanto en centros públicos como en públicos, privados y concertados EN TODAS las competencias evaluadas en 2ºESO (pruebas IAQSE mayo 2017).