PROVES LLIURES Cicles Formatius

Post date: Feb 9, 2015 2:55:07 PM

S'ha publicat en el BOIB la convocatòria de les proves lliures de Cicles formatius.

Les dates d'inscripció són del 9 al 20 de març.

Podeu trobar més informació a:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=63518