Préstec de llibres

Reutilització de llibres

NOVETAT 3 SETEMBRE 2018:

Es convoca als pares, mares o tutors dels alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO que participen en el programa de préstec de llibres 2018-2019 i que encara no tenen els llibres, a la

RECOLLIDA DE LLIBRES DE TEXT que tendrà lloc a la biblioteca de l’IES CALVIÀ el dia 6 de setembre de 15:30 a 17:30

Els alumnes que hagin de retornar llibres perquè tenien pendents els han de portar.

MOLT IMPORTANT: Es recorda a les famílies que s’adhereixen per primera vegada al programa que han de pagar 25 euros en concepte de dipòsit.

També, segons les bases de participació en el programa les famílies estan obligades a abonar els llibres que s’entreguin i presentin desperfectes; per tant, aquelles famílies que no es facin càrrec econòmicament dels llibres retornats deteriorats NO tendran els llibres de text del curs 2018-2019.


PROGRAMA DE PRÉSTEC DE LLIBRES

Els alumnes de 1r, 2n i 3r que estan dins el programa de préstec de llibres de text, han de passar per la biblioteca els dies 25, 26 i 27 de juny entre les 10 i les 11:30 amb els llibres. Això és tant pels qui ho han aprovat tot per juny com qui ha d'anar a setembre.

Per entrar a aquest programa s'haurà d'omplir la sol·licitud que es pot trobar a consergeria i entregar-la el dia que es faci la matrícula. L'admissió es farà per ordre de presentació. -> VEURE LLISTAT D'ALUMNES ADMESOS AQUÍ

Per qualsevol dubte, contactar amb Cristina Hoffmann. Moltes gràcies.

PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS

Los alumnos de 1º, 2º y 3º que están dentro del programa de préstamo de libros de texto, tienen que pasar por la biblioteca los días 25, 26 y 27 de junio entre las 10 y las 11:30 con los libros. Esto es tanto para los que han aprobado todo en junio como los que tienen que ir a septiembre.

Para entrar a este programa se tendrá que rellenar la solicitud que encontrará en conserjería y entregarla el día que se haga la matrícula. La admisión se hará por orden de presentación. -> VER LISTADO DE ALUMNOS ADMITIDOS AQUÍ

Para cualquier duda, contactad con Cristina Hoffmann. Muchas gracias.


PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Vos recordem que en aquest programa es venen llibres que són propietat dels alumnes (mercadet de llibres de 2ª mà) i després el centre contacta amb els propietaris dels llibres per a pagar els doblers dels llibres que s’han venut. Contactar amb Emilia Ribas, aula de tecnologia.

Del 25 al 29 de juny de 9:00 a 13:00 - RECOLLIDA DE LLIBRES

Del 2 al 13 de juliol de 9 a 13:00 - VENDA I RECOLLIDA DE LLIBRES

PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS

Os recordamos que en este programa se venden libros que son propiedad de los alumnos (mercadillo de libros de 2ª mano) y después el centro contacta con los propietarios de los libros para pagar el dinero de los libros que se han vendido. Contactar con Emilia Ribas, aula de tecnología.

Del 25 al 29 de junio de 9:00 a 13:00 - RECOGIDA DE LIBROS

Del 2 al 13 de julio de 9 a 13:00 - VENTA I RECOGIDA DE LIBROS