LLISTAT Provisional Inscritis Proves lliures de Cicles Formatius

Post date: Mar 18, 2016 8:17:01 AM

GS Direcció d’allotjaments turístics

GS Direcció de cuina

Fischer, Zoe Leila

Adrover Gomila, Bartomeu

Torres Cheslyn, Santiago

González García, Pedro Luis

Massutí Villalonga, Llorenç

· Estructura del mercat turístic

· Protocol i relacions publiques

· Marketing turístic

· Control d’aprovisionament de matèries primers

· Processos preelaboració I conservació en cuina

· Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina

· Processos elaboració culinària

· Gestió producció cuina

· Gestió qualitat i seguretat i higiene alimentaries

· Gastronomia i nutrició

· Gestió administrativa i comercial en restauració

· Recursos humans i direcció d’equips en restauració

· Anglès

· Formació i orientació laboral

· Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

GM Gestió administrativa

GM Tècnic en cuina i gastronomia

· Anglès

· Formació i orientació laboral

· Formació i orientació laboral

· Formació i orientació laboral