Inscripció al procés de selecció Erasmus +

Post date: Nov 12, 2014 11:38:47 AM

S'han de presentar a la secretaria del nostre centre la sol·licituds d'inscripció al proces de selecció abans del 25 de novembre, juntament amb el DNI o la targeta de residència. Pels alumnes menors d'edat, han d'anar signades també per un dels pares o tutor legal.

Per aquest curs escolar disposam de 6 beques a repartir per cada família professional.

Requisits:

  • Tenir la nacionalitat o permís de residència en un dels països participants en el programa Erasmus + de la UE.
  • Estar matriculats en el 2n curs d'un cicle de formatiu de grau mitjà en el nostre centre,
  • Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l'estada i complir els requisits d'accés a les pràctiques formatives.
  • Passar la prova de nivell de l'idioma de treball, que es realitzarà en el nostre centre.
  • No haver participar anteriorment en un projecte de mobilitat Leonardo da Vinci.

La durada de l'estada formativa serà de 30 dies, dates que seran diferents depenent de la família professional a la que pertanyi l'alumne.

El país de destí on tenim el nostre conveni de col·laboració és el Regne Unit.