INFORMACIÓ ACCÉS AL GESTIB

Les famílies de recent incorporació al centre que no tenguin clau per accedir al GESTIB, en breu rebreu un comunicat de la Conselleria on es facilitarà una contrasenya provisional i les instruccions per la renovació de la mateixa.

Si teniu qualque dubte, podeu cridar els dimecres de 8:00 a 10:00 . Persona de contacte Miquel Nadal. Telèfon directe: 661429695

Per més informació podeu consultar aquest enllaç