ERASMUS +

Post date: Jul 14, 2014 9:03:37 AM

Dins del projecte de realització d'ntercanvis i movilitat dels nostres alumnes per al proper curs 14-15, l'OAPEE (organisme autònom de programes educatius europeus) ens ha concedit 44.433 € per executar 3 mobilitats de professors i 6 mobilitats d'alumnes amb el nostre projecte Erasmus + KA1 de la convocatòria 2014 i que afecta a la Formació Professional .