ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Aquest mes d'octubre comença el procés per a la renovació d'aquells membres del consell escolar del centre que ja han complit els 4 anys de permanència. Aquest procés electoral finalitzarà amb la constitució d'un nou consell escolar abans del 5 de desembre. Teniu aquí abaix tota la informació, i també en la pàgina weib.caib i en el tauló d'anuncis situat al passadís de Tecnologia.

ACTUALITZACIÓ A 30 D'OCTUBRE:

07/NOVEMBRE/2017

-PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES PROVISIONALS

08/NOVEMBRE/2015

-A LES 12,00 HORES FINALITZA EL TERMINI DE RECLAMACIONS A LES CANDIDATURES PROVISIONALS

10/NOVEMBRE/2017

-PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES DEFINITIVES

-INICI DE LA CAMPANYA ELECTORALS

14/NOVEMBRE/2017

-CONVOCATÒRIA DEL CLAUSTRE EXTRAORDINARI PER A LES ELECCIONS

17/NOVEMBRE/2017

-ELECCIONS DE L’ALUMNAT (SECUNDÀRIA)

21/NOVEMBRE/2017

-CLAUSTRE EXTRAORDINARI ELECCIONS PROFESSORAT

22/NOVEMBRE/2017

-ELECCIONS DE PARES I MARES

23/NOVEMBRE/2017

-REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL PER A LA PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS/ES ELECTES

-CONVOCATÒRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR

ABANS DEL 5/DESEMBRE/2017

-SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR

-ELECCIÓ DE LES COMISSIONS

-DESIGNACIÓ DE LA PERSONA ENCARREGADA D’IMPULSAR MESURES EDUCATIVES PER FOMENTAR LA IGUALTAT DE GÈNERE

ELECCIÓ I RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR / ELECCION Y RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR

ES PROCEDIRÀ A LA RENOVACIÓ PARCIAL, CONFIGURADA DE LA SEGÜENT FORMA / SE PROCEDERÁ A LA RENOVACIÓN PARCIAL, CONFIGURADA DE LA SIGUIENTE FORMA:

REPRESENTANTS DELS ALUMNES / REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS: 3

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS / REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES: 4

REPRESENTANTS DEL PARES/MARES / REPRESENTANTES DE PADRES/MADRES: 1

REPRESENTANTS DEL PERSONAL NO DOCENT / REPRESENTANTES DEL PERSONAL NO DOCENTE: 0

ACTUALITZACIÓ A 17 D'OCTUBRE:

Ja tenim constituïda la Junta Electoral, la composició és la següent:

-Bárbara Adrover (professora)

-Francisco Isern (pare)

-Silvia Ruiz (alumna)

-M. Trinidad Vallejo (personal no docent)

-Jaume Balaguer (director)

Els censos electorals (pares/mares, professors, alumnes i personal no docent) estan exposats a l’entrada de l’edifici A (ESO).

El termini de presentació de candidatures de tots els estaments és el 27 d’octubre a les 12,00 hores. Les candidatures se presentaran per escrit a la direcció del centre.

ACTUALITZACIÓ A 3 DE NOVEMBRE:

ES FAN PÚBLIQUES LES CANDIDATURES PROVISIONALS DELS ESTAMENTS D’ALUMNES, PROFESSORS I PARES/MARES

SECTOR ALUMNES

SECTOR PROFESSORS

Nom dels candidats

LOZANO RUIZ, JOSE ÀNGEL

MOYÀ ANTÓN, EDUARD

PASCUAL VELÁZQUEZ, ANA

THYUS VIEVILLE, GAËL

PONS BARCELÓ, MARIA MAGDALENA

CABALLERO DE SEGOVIA, OLIVIA

MORALES BOSCH, JOSÉ MANUEL

DE CIMA LOZANO, JESÚS

DEPARTAMENT

ADMINISTRAT

LL. ESTRANG

LL. ESTRANG

ORIENTACIÓ

GEOG I HIST

HOTELERIA

HOTELERIA

HOTELERIA

SECTOR PARES/MARES

ACTUALITZACIÓ A 20 DE NOVEMBRE:

RESULTAT DE L’ELECCIÓ DELS MEMBRES REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT - SECTOR ALUMNES

Nom dels candidats - Número VOTS

PONS CARBONELL, ADRIÀ (4t B) - 296

BARANEK, MONIKA (1r BAT A) - 240

DELGADO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO (4t A) - 194

ROZZONI MARTÍNEZ, LISA (4t B) - 180

SITGES NICOLAU, MIRIAM (3r F) - 149

Número total de vots escrutats: 658

Mesa electoral: direcció, Saúl Valle Martínez i Mario Gil Miranda.

ACTUALITZACIÓ A 23 DE NOVEMBRE:

RESULTAT DE LES VOTACIONS CONSELL ESCOLAR 2017

Una vegada revisats els escrutinis realitzats en els diferents estaments (professors, alumnes, pares i mares), la Junta Electoral proclama electes les següents candidatures:

ESTAMENT ALUMNES

Pons Carbonell, Adrià (4 ESO) (296 vots)

Baranek, Monika (1 BAT) (240 vots)

Delgado Domínguez, Francisco (4 ESO) (194 vots)

Rozzoni Martínez (4 ESO) (180 vots) (suplent)

ESTAMENT PARES I MARES

Scheidt, Natascha (11 vots)

Mouawad Selim, Charbel (9 vots) (suplent)

ESTAMENT PROFESSORS

Moyà Antón, Eduard (66 vots)

Caballero de Segovia, Olivia (44 vots)

Lozano Ruíz, José Angel (37 vots)

Pons Barceló, Maria Magdalena (37 vots)

Ana Pascual Velázquez (suplent)

Thyus Vieville, Gaël (suplent)

De Cima Lozano, Jesús (suplent)

El director informa que la persona representant de l’Ajuntament de Calvià al consell escolar és Cecília Valls (IMEB) i que la persona representant del pares i mares de l’APIMA és Vicenta Ruíz Alcántara.

El president de la Junta Electoral

Calvià 23 de novembre de 2017

ACTUALITZACIÓ A 11 DE DESEMBRE:

CONSELL ESCOLAR 2017

Comissions delegades

COMISSIÓ PERMANENT (6)

DIRECTOR Balaguer Covas, Jaume

CAP D'ESTUDIS Sánchez Nievas, Enrique

SECRETÀRIA Hoffmann Andiña, Cristina

REPRESENTANTS ALUMNES Baranek, Monika

REPRESENTANTS PARES/MARES Scheidt, Natascha

REPRESENTANTS PROFESSORS Betelu Corcuera, Ana

COMISSIÓ ECONÒMICA (5)

DIRECTOR Balaguer Covas, Jaume

SECRETÀRIA Hoffmann Andiña, Cristina

REPRESENTANTS ALUMNES Pons Carbonell, Adrià

REPRESENTANTS PARES/MARES Nicolau Merino, Montserrat

REPRESENTANTS PROFESSORS Lozano Ruiz, Angel

COMISSIÓ SALUT (4)

DIRECTOR Balaguer Covas, Jaume

REPRESENTANTS ALUMNES Delgado Domínguez, Francisco

REPRESENTANTS PARES/MARES Ruiz Alcántara, Vicenta

REPRESENTANTS PROFESSORS Caballero de Segovia, Olivia

PERSONES ENCARREGADES IMPULSAR MESURES EDUCATIVES PER FOMENTAR LA IGUALTAT REAL I EFECTIVA ENTRE HOMES I DONES I LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I FER-NE EL SEGUIMENT:

-ANA BETELU CORCUERA

-EDUARD MOYÀ ANTÓN

COMPOSICIÓ PLENARI 17 MEMBRES (16 amb dret de vot)

DIRECTOR

-Balaguer Covas, Jaume

CAP D'ESTUDIS

-Sánchez Nievas, Enrique

SECRETÀRIA

-Hoffmann Andiña, Cristina

REPRESENTANTS ALUMNES (3)

-Pons Carbonell, Adrià

-Baranek, Monika

-Delgado Domínguez, Francisco

-Rozzoni Martínez, Lisa (1 suplent); Sitges Nicolau, Miriam (2 suplent)

REPRESENTANTS PARES/MARES (3)

-Ruiz Alcántara, Vicenta (AMIPA)

-Nicolau Merino, Montserrat

-Scheidt, Natascha

Mouawad Selim, Charbel (1 suplent); Osuna Montes, Juan (2 suplent)

REPRESENTANTS PROFESSORS (6)

-Betelu Corcuera, Ana

-Cuart Olivares, Xisca

-Lozano Ruiz, Angel

-Moyà Antón, Eduard

-Caballero de Segovia, Olivia

-Pons Barceló, Maria Magdalena

-Pascual Velázquez, Ana (1 suplent); Gaël Thyus/Jose M. Morales (2 supl.)

REPRESENTANT PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

-Octubre Moll, Catalina

REPRESENTANT AJUNTAMENT CALVIÀ

-Valls, Cecilia