CREC d'estiu

Centre de Reforç Educatiu (CREC)

La xarxa de centres de reforç educatiu de Calvià és un servei que s'estructura com un recurs de suport acadèmic i educatiu dirigit als estudiants de secundària, principalment obligatòria, residents a Calvià.

Servei específic d'estiu

Servei de suport durant l'estiu per a preparar els exàmens extraordinaris de setembre. Oferim un servei de planificació i seguiment de les tasques d'estiu i de suport en les assignatures suspeses, prioritàriament les instrumentals (matemàtiques, català, castellà i anglès).

 • Recollir i entregar emplenat el full d'inscripció en el centre al que vulgui assistir, la darrera setmana del mes de juny de cada curs escolar.
 • Normativa servei d'estiu 2018: aquí

Destinataris

 • Els estudiants d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) residents a Calvià.
 • Els estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius, residents a Calvià, poden utilitzar les instal·lacions , d'acord amb la disponibilitat de cada centre, com a espais d'estudi i treball acadèmic.

Què oferim als alumnes?

 • Suport en l'organització i planificació de les tasques escolars.
 • Resolució dels dubtes que puguin tenir en les diferents assignatures.
 • Orientació acadèmica i psicopedagògica que els ajudi en el procés de decidir sobre el seu futur acadèmic.
 • Suport educatiu i atenció específica als alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
 • Propiciar el desenvolupament de les seves capacitats personals, entre d'altres, la constància i la responsabilitat en el treball.

Què hi trobaran?

 • Sala d'ordinadors connectats a internet per a consultes i treball acadèmic amb la supervisió del professorat.
 • Sala d'estudi individualitzat.
 • Espais per als treballs acadèmics en petit grup.
 • Activitats i tallers formatius.
 • Un equip de professionals en l'àmbit de l'educació.