Calendari exàmens de setembre CF

Post date: Jul 3, 2015 8:40:27 AM

CFGM LABORATORI D'IMATGE

- POSIT., AMPL, I ACABATS.

DIA 02-09-2015

HORA: 8:00

- PROC. IMATGE FOTOGRÀFICA

DIA 02-09-2015

HORA: 10:00

- REV. SUP. FOTOSENSIBLES.

DIA 02-09-2015

HORA: 12:00

- FOL

DIA 02-09-2015

HORA: 14:00

- TRAT. FOT. DIGITAL

DIA 03-09-2015

HORA: 8:00

- PETITA EMPRESA.

DIA 03-09-2015

HORA: 10:00

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

-TRACTAMENT INFORMÀTIC INFORMACIÓ.

DIA 03-09-2015

HORA: 10:00

- TÈCNICA COMPTABLE.

DÍA 03-09-2015

HORA: 10:00

CFGS ADMINISTRATIU I FINANCES

- PIAC.

DIA 03-09-2015

HORA : 10:00

- ANGLÈS

DIA 01-09-2015

HORA : 09:00

- CONTABILIDAD Y FISCALIDAD (SEGUNDO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS)

DIA: 03-09-2015

HORA: 10:00

FP BÀSICA CUINA I SERVEIS

- - ATENCIÓ AL CLIENT

DIA: 02-09-2015

HORA: 8:00

- - APROVISIONAMENT

DIA: 02-09-2015

HORA: 9:00

- - PROCESSOS BÀSICS DE PRODUCCIÓ CULINARIA

DIA: 03-09-2015

HORA: 8:00

- - TÈCNIQUES ELEMENTALS DE PREELABORACIÓ

DIA: 03-09-2015

HORA: 9:00

CFGM SERVEIS DUAL

- - ANGLÉS

DIA: 02-09-2015

HORA: 9:00

- - OFERTES GASTRONÓMIQUES

DIA 01-09-2015

HORA: 9:00

- - EL VI I EL SEU SERVEI

DIA 03-09-2015

HORA: 9:00

CFGS GESTIÓ ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

- - ALEMANY

DIA: 02-09-2015

HORA: 9:00

GRAU SUPERIOR DE DIRECCIÓ DE CUINA

- - PROCESSOS ELABOARACIÓ CULINARIA

DIA 03-09-2015

HORA 10:00