CENTRE UNIVERSITARI DE CALVIÀ

QUI SOM?

El Centre Universitari de Calvià, CUC, va ser el primer Centre Universitari de les Illes Balears, posant-se en marxa el 31 de març de 1995, arran d'un acord marc de col·laboració subscrit entre la Universitat dels Illes Balears (UIB) i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).

La finalitat és potenciar i facilitar l'accés i continuïtat dels estudis superiors als residents de Calvià, fomentant totes aquelles iniciatives que condueixen a la incorporació del major nombre possible de joves al món universitari.

AJUDES A L'ESTUDI

SALES D'ESTUDI:

Disposes de 70 punts d'estudi individual, una sala d'estudi grupal i accés wifi (consulta els requisits d'accès a cucalvia.com)

BUS UNIVERSITARI / BUS PBAU:

Durant el curs acadèmic disposes del bus universitari per desplaçar-te a la UIB (mati i horabaixa).

També tens un servei de bus per anar i tornar a la UIB els dies de la Prova de Batxillerat d'Accés a la Universitat (PBAU).

CREA'T

TALLERS TALENTS COL·LECTIUS:

Tallers orientats a l'adquisició i millora de competències socials, prelaborals i acadèmiques, com ara tallers de comunicació oral i escrita, realització de treballs acadèmics, tècniques d'estudi, descobriment personal, etc.

BECA SOCIOEDUCATIVA - CUC:

Beques per a alumnes de 2n de batxillerat dels IES del municipi de Calvià, destinades a col·laborar en els serveis i projectes que gestionam des del CUC.

AULA MENTOR:

Disposam de més de 170 cursos a distància certificats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

CO-STUDENTS:

Espai per compartir coneixements, experiències o competències. Per exemple, vols conèixer com són uns determinats estudis?, vols aprendre tècniques per fer presentacions a classe?, vols aprendre a fer una carta de motivació?

BRÚIXOLA EDUCATIVA

ORIENTACIÓ ACADÈMICA:

Oferim un servei d'orientació acadèmica individualitzada per tractar temes relacionats amb l'elecció d'estudis postobligatoris, sortides professionals, etc.

A més, feim activitats d'orientació grupal als IES del municipi de Calvià en les quals oferim informació sobre l'accés a estudis superiors, elecció vocacional i altres experiències destinades a la millora de les competències prelaborals.

CABINES PROFESSIONALS:

Tallers experimentals impartits per professionals de diferents àmbits. Aquestes sessions tenen com a objectiu donar a conèixer una professió a partir de la realització de diferents activitats pràctiques.

JORNADA D'ORIENTACIÓ VOCACIONAL:

Jornada per a l'alumnat de 4t d'ESO dels IES del municipi de Calvià els quals tindran l'oportunitat de conèixer l'oferta educativa, pública i privada de Balears, conèixer experiències de joves mentors estudiants i noutitulats, interactuar amb dos professionals prèviament seleccionats i assistir a una conferència motivacional, amb la finalitat de clarificar els seus interessos i elecció vocacional.

PRÀCTIQUES VOCACIONALS:

Procés d'orientació vocacional que culmina amb l'estada en una empresa relacionada amb l'àmbit del teu interès durant un màxim d'hores.

XERRADES INFORMATIVES:

Xerrades destinades a famílies i alumnes de 3r d'ESO fins a 2n de Batxillerat i Cicles Formatius en les quals s'informa de les opcions que hi ha una vegada finalitzades aquestes etapes educatives.

CALVIÀ IN EUROPE

CALVIÀ IN EUROPE:

Des del CUC gestionam diferents projectes relacionats amb el voluntariat europeu, formacions Erasmus+, etc.

PER A MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Consulta tota la informació ampliada en el nostre web (cucalvia.com), segueix-nos a les nostres xarxes socials (@cucalvia) o contacta'ns al 971 40 20 68 o cuc@calvia.com