IES Calvià

http://iescalviablog.blogspot.com.es/
MENU


MATRÍCULA SETEMBRE ESO i BATXILLERAT

6 SETEMBRE de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

7 SETEMBRE de 8:30 a 14:00 i de 16:00 a 19:00


CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS D’FP 2018-2019 - REGIM PRESENCIAL

De l’1 al 15 setembre: Sol·licitud d’admissió fora de termini per via electrònica (tràmit telemàtic).

3, 4 i 5 setembre: Crida única per a l’adjudicació de vacants d’FPB i de CFGM i matrícula.

6 i 7 setembre: Crida única per a l’adjudicació de vacants de CFGS i matrícula.

Del 3 al 10 setembre: Matrícula de les adjudicacions de les crides úniques.

7 setembre: Termini màxim per aportar la documentació les persones pendents de requisits al setembre i de les persones pendents d’homologació i de convalidació.

12 setembre: Publicació de les llistes provisionals de persones pendents de setembre, d’homologació i de convalidació.

12, 13 i 14 setembre: Reclamacions, rectificacions i revisions.

17 setembre: Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions.

19 setembre: Publicació de la llista definitiva amb assignació de cita de persones pendents de setembre, d’homologació i de convalidació.

20 i 21 setembre: Crida única per a l’adjudicació de vacants a les persones pendents de setembre, d’homologació i de convalidació i matrícula.

Del 20 al 24 setembre: Matrícula de les persones que demanaren plaça al juny i que han obtingut els requisits acadèmics al setembre, i de les persones pendents d’homologació i de convalidació.

19 setembre: Publicació de la llista de persones que han sol·licitat l’admissió fora del termini ordinari, amb assignació de cita.

25 setembre: Inici de la crida única de sol·licitants fora de termini, adjudicacions i matrícula als centres.

De l’1 al 31 octubre: Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre i als sol·licitants fora de termini.

31 octubre: Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària.