หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในเชียงใหม่ Course &Fee

Courses
Hours/Times
 Price/Person
Mock the IELTS
บริการพิเศษ 4 Skills
Listening, Reading, Writing task 1/2, Speaking สำหรับผู้เคยเรียนหรือสอบมาแล้วรวมทั้งผู้ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยและต่างประเทศ
*บริการพิเศษที่จัดในปีนี้*
เช้า - บ่าย 10.00-12.00 และ
13.00-15.00
บริการทำ Test และให้คำปรึกษา
อย่างละเอียด
เพียง 1 วัน
ทราบผลทันที
 550 บาทรวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน
 IELTS preparation
(เตรียมสอบ IELTS)
50 Hours / 25 Times
 16,000 Baht
แถมทำแบบทดสอบ 5 ชุด ฟรีก่อนสอบจริง 4 band skills
 TOEFL iBT preparation

TOEFL Online Course

(เตรียมสอบ TOEFL)
50 Hours / 25 Times
16,000 Baht  

 Intensive writing for IELTS and TOEFL

(การเขียนสำหรับสอบ IELTS และ TOEFL )
40 Hours / 20 Times
 10,000 Baht
 TOEIC preparation
(เตรียมสอบ TOEIC)
30 Hours / 15 Times
   8,000 Bahtl;l
jjj
 Academic Speaking ( การพูดเพื่อเตรียมสอบ IELTS)
20 Hours / 10 Times
7,500 Baht
CU-TEP / TU-GET Preparation

40 Hours / 20 Times15,000 Baht
เตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส ม. 4-6

 50 Hours / 25 Times 16,000 Baht
เตรียมสอบภาษาเยอรมัน ม. 4-6 50 Hours / 25 Times 16,000 Baht

สนใจเรียน IELTS, TOEFL ,TOEIC ที่เชียงใหม่ กับ A.Jan , A Chang

053-221539

086-4313850

Email: svanteethailand@hotmail.com


City of starsComments