Νέα‎ > ‎

Δικαιολογητικά Εκπαιδευτών για το 2017Β εξάμηνο σπουδών

αναρτήθηκε στις 12 Ιαν 2018, 6:40 π.μ. από το χρήστη Iek Vonitsas
Παρακαλούνται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές του ΙΕΚ  Βόνιτσας,  να προσκομίσουν
συμπληρωμένα στο ΙΕΚ τα απαραίτητα ανα κατηγορία εκπαιδευτή δικαιολογητικά
τα οποία
απαιτούνται για την κατάρτιση της σύμβασης τους για το 2017Β
Εξάμηνο σπουδών.

 - Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτή
 - Υπεύθυνη Δήλωση (για όσους εμπιπτουν στις διατάξεις
της παραγ.9 του άρθρου 39 του Ν4387/2016 )
 - Υπεύθυνη Δήλωση (για όσους δεν εμπιπτουν στις διατάξεις της παραγ.9 του άρθρου 39 του Ν4387/2016 )
 - Υπεύθυνη Δήλωση 1 (πλήρως ασφαλισμένων)
 - Υπεύθυνη Δήλωση 2 (μη πλήρως ασφαλισμένων)

Comments