Καταρτιζόμενοι

Σε αυτό το menu θα βρείτε πληροφορίες σχετικά
  • με το πρόγραμμα των μαθημάτων του εξαμήνου σας,
  • με τις σημειώσεις των μαθημάτων σας
  • τα όρια των δικαιούμενων ανά μάθημα, απουσιών
  • με την Πρακτική σας Άσκηση
  • με χρήσιμα έγγραφα που σας ενδιαφέρουν.