Καταρτιζόμενοι

Σε αυτό το menu θα βρείτε πληροφορίες σχετικές
  • με το πρόγραμμα των μαθημάτων του εξαμήνου σας,
  • με τις σημειώσεις των μαθημάτων σας
  • τα όρια των δικαιούμενων ανά μάθημα, απουσιών
  • με την Πρακτική σας Άσκηση.