Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής

Προφίλ Ειδικότητας

Αποτέλεσμα εικόνας για τεχνικός αρτοποίος προφίλ

Ο κλάδος της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής είναι ένας από τους πλέον δυναμικούς πυλώνες της βιομηχανίας τροφίμων. O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με την παρασκευή άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκών και εδεσμάτων κάθε είδους και μορφής, οργανώνει την παραγωγή τους στις αναγκαίες ποσότητες, σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς κανόνες. Εκτός της κλασικής αρτο-ζαχαροπλαστικής, που προσφέρει πληθώρα θέσεων εργασίας σε αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εταιρείες catering κ.ά., ένας εξειδικευμένος Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλάστης έχει τη δυνατότητα να εργασθεί και στην τουριστική βιομηχανία, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του. Οι Αρτοποιοί-ζαχαροπλάστες εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικές τους επιχειρήσεις, είτε απασχολούνται ως υπάλληλοι σε άλλες μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις της επισιτιστικής βιοτεχνίας ή του ξενοδοχειακού- τουριστικού τομέα, είτε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία άρτου, καθώς και σε μεγάλες αλυσίδες ζαχαροπλαστείων του λιανικού εμπορίου.


Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν οι διπλωματούχοι της ειδικότητας είναι τα παρακάτω:

– Αρτοποιός – Ζαχαροπλάστης

– Επιχειρηματίας

– Στέλεχος υπάρχουσας βιοτεχνικής μονάδας

– Στέλεχος στη βιομηχανία τροφίμων

– Υπεύθυνος ομάδας παραγωγής

– Υπεύθυνος εργαστηρίου δοκιμών και παραγωγής δειγμάτων

– Στέλεχος αλυσίδας καταστημάτων

– Στέλεχος στη βιομηχανία παραγωγής πρώτων υλών

– Υπεύθυνος εργαστηρίου δοκιμών πρώτων υλών

– Υπεύθυνος προώθησης πρώτων και βοηθητικών υλών

– Στέλεχος αλυσίδων πολυκαταστημάτων

– Υπεύθυνος εργαστηρίου παραγωγής

– Υπεύθυνος προγραμματισμού παραγωγής

– Υπεύθυνος προμηθειών

– Επιλογή και πρακτικός ποιοτικός έλεγχος πρώτων και βοηθητικών υλών

και προμήθειά τους.

– Παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων.

– Προβολή και διάθεση των προϊόντων.

– Επίσης τα στελέχη αυτά θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν σε:

– Βελτίωση των ήδη παραγομένων προϊόντων.

– Σχεδιασμό και παραγωγή νέων προϊόντων.

– Αξιολόγηση από οικονομικής πλευράς των προϊόντων, ανάλυση των στοιχείων του κόστους και προσδιορισμός της τιμής πώλησης.

– Προγραμματισμό της παραγωγής και αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας.

Comments