Αρχική Σελίδα


O ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε αφενός μεν με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις προσφερόμενες
ειδικότητες του ΙΕΚ Βόνιτσας,
αφετέρου δε για την ευκολότερη επικοινωνία μεταξύ του ΙΕΚ και των σπουδαστών του.
Οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν ελαχιστοποιηθεί στο απαραίτητο επίπεδο,
έτσι ώστε ο επισκέπτης να μην κινδυνεύει
να "χαθεί" στην ποσότητα.


Καλή Πλοήγηση!


Τελευταία Νέα

 • Εγγραφή ΝΕΩΝ επιτυχόντων ΙΕΚ Βόνιτσας
  Οι Ειδικότητες που εγκρίθηκαν προς λειτουργία για το 2017Β Εξάμηνο σπουδών
  από την ΓΓΔΒΜ & ΝΓ στο ΙΕΚ Βόνιτσας είναι οι παρακάτω:

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (chef)

  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ


  Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποια από  τις παραπάνω ειδικότητες μπορούν να καταθέτουν
  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ χειρόγραφη αίτηση εγγραφής
  στο ΙΕΚ Βόνιτσας.

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 2017B


  Προθεσμίες Εγγραφών


  Οι επιτυχόντες της Β΄ Φάσης πρέπει να εγγραφούν αυτοπροσώπως
  στο Δ.Ι.Ε.Κ
  Βόνιτσας από  21-09-2017 έως και την  Τρίτη 26-09-2017
  και ώρες 14:00 έως 18:00.

  Δείτε τα ονοματεπώνυμα των ΝΕΩΝ επιτυχόντων εδώ.


  Δείτε οδηγίες για την εγγραφή σας εδώ.

  Δικαιολογητικά Εγγραφής

  Κατά την προσέλευσή τους στο  ΔΙΕΚ Βόνιτσας οι

  επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  - Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη την Αίτηση Αρχικής Εγγραφής

  - Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

  - Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

  - Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

  - Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

  Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:

  https://diek.it.minedu.gov.gr/


  Ο Διευθυντής του ΙΕΚ

  Δημήτριος Μπέλλος
  Αναρτήθηκε στις 21 Σεπ 2017, 6:51 π.μ. από το χρήστη Iek Vonitsas
 • Αποτελέσματα επιλογής σπουδαστών ΙΕΚ Βόνιτσας για το 2017Β εξάμηνο σπουδών
  Οι Ειδικότητες που εγκρίθηκαν προς λειτουργία
  για το 2017Β Εξάμηνο σπουδών από την ΓΓΔΒΜ & ΝΓ
  στο ΙΕΚ Βόνιτσας είναι οι παρακάτω:

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (chef)

  2.
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

  Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποια από
  τις παραπάνω ειδικότητες και δεν έχουν καταθέσει
  ηλεκτρονική αίτηση, μπορούν να καταθέτουν
  χειρόγραφη αίτηση εγγραφής
  στο ΙΕΚ Βόνιτσας.

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 2017B


  Προθεσμίες Εγγραφών


  Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν αυτοπροσώπως
  στο Δ.Ι.Ε.Κ
  Βόνιτσας από  08-09-2017 έως και την
  Πέμπτη 14-09-2016 και ώρες 14:00 έως 18:00.

  Δείτε τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων εδώ.


  Δείτε οδηγίες για την εγγραφή σας εδώ.

  Δικαιολογητικά Εγγραφής

  Κατά την προσέλευσή τους στο  ΔΙΕΚ Βόνιτσας οι

  επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  - Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη την Αίτηση Αρχικής Εγγραφής

  - Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

  - Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

  - Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

  - Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

  Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:

  https://diek.it.minedu.gov.gr/


  Ο Διευθυντής του ΙΕΚ

  Δημήτριος Μπέλλος
  Αναρτήθηκε στις 7 Σεπ 2017, 10:33 π.μ. από το χρήστη Iek Vonitsas
 • Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών εγγραφών
  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ηλεκτρονικών
  εγγραφών για τις νέες ειδικότητες που
  πρόκειται να λειτουργήσουν στο Δημόσιο ΙΕΚ
  Βόνιτσας για το 2017Β εξάμηνο σπουδών.
  Οι επιτυχόντες καθώς και οι νέες ειδικότητες που
  πρόκειται να λειτουργήσουν θα ανακοινωθούν
  από το Υπουργείο Παιδείας και θα αναρτηθούν
  στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ Βόνιτσας όταν θα
  υπάρξει σχετική ενημέρωση.
  Αναρτήθηκε στις 4 Σεπ 2017, 11:28 μ.μ. από το χρήστη Iek Vonitsas
 • Ηλεκτρονική Εγγραφή στις νέες ειδικότητες του ΙΕΚ Βόνιτσας
  Οι εγγραφές για τις νέες ειδικότητες

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

  2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  ρόγραμμα Μαθημάτων)

  3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  (Πρόγραμμα Μαθημάτων)

  4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  (Πρόγραμμα Μαθημάτων)

  που πρόκειται
  να λειτουργήσουν για το νέο εξάμηνο
  σπουδών (έναρξη Οκτώβριος 2017)
  στο ΙΕΚ Βόνιτσας
  ξεκίνησαν Παρασκευή 25/08/2017 και
  ολοκληρώνονται
  την Δευτέρα 4-09-2017 (Παράταση)
  και ώρα 12:00 το πρωί.


  Για την εγγραφή σας επισκεφτείτε τον παρακάτω
  σύνδεσμο


  https://diek.it.minedu.gov.gr


  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται
  την ιστοσελίδα του ΙΕΚ Βόνιτσας, όπου θα
  ανακοινωθούν τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων,
  μόλις αυτά οριστικοποιηθούν από το Υπουργείο
  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Αναρτήθηκε στις 1 Σεπ 2017, 8:21 π.μ. από το χρήστη Iek Vonitsas
 • Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών εκπαιδευτικών ΙΕΚ
  Σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. 4915/291/21-08-2017
  Aπόφαση Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, παρατείνεται η
  περίοδος υποβολής δικαιολογητικών των
  υποψηφίων εκπαιδευτών  για την πρόσκληση
  εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων
  εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ  Χειμερινού εξαμήνου
  2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α μέχρι την
  Δευτέρα 04/09/2017
  .
  Αναρτήθηκε στις 22 Αυγ 2017, 1:16 μ.μ. από το χρήστη Iek Vonitsas
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 5 από 97. Προβολή περισσότερων »Πλατφόρα Τηλεκπαίδευσης

Open eClass Banner

Διαφημιστικό Σποτ ΓΓΔΒΜ


Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων ΙΕΚ


Πιστοποίηση Δεξιοτήτων
Σπουδές μετά το Λύκειο