Статті‎ > ‎

Порядок засвідчення копій документів

Відповідно до підпункту 8 статті 34 Закону України "Про нотаріат" засвідчення вірності копій документів і виписок з них покладається на органи нотаріату України (державні нотаріальні контори та приватних нотаріусів).

Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 затверджено Національний стандарт України “Вимоги до оформлювання документів” ДСТУ 4163-2003. Пункт 5.27 даного стандарту зазначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів “Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Таким чином, виходячи з тлумачення зазначених норм, під висловом “засвідчений в установленому порядку документ” мається на увазі або нотаріальне посвідчення документа або посвідчення документа керівником підприємства, установи, організації, яка надає такий документ.

При посвідченні документа керівником підприємства (установи, організації) слід керуватися вимогами Національного стандарту України “Вимоги до оформлювання документів” ДСТУ 4163-2003. затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, та завіряти документи із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії з відміткою “Згідно з оригіналом”, засвідченою печаткою. Використання факсимільного підпису при завірянні копій документів не допускається. 

 

ЗРАЗОК:

"Копія. Згідно з оригіналом."

 _____________    ____________      ________________

   (посада)                (підпис)                   (ПІБ)

 

"___" __________ 201__ р.

М.П.